Atviras pareiškimas : Kodėl laidojama žodžio laisvė?

 Vasario 26 d. baigėsi Klaipėdoje vykęs politinis teismo procesas. G. Grabauskas išteisintas, o jo  kolegos O. Titorenko ir Ž. Razminas nuteisti-jiems skirtos devynių mėnesių lygtinio teistumo bausmės. Jau aišku, kad žlugo mitas apie perversmus ir ardomasis grupes. Teismo nuosprendyje paneigtos tokie VSD darbuotojų ir ponų Anušauskų-Kasčiūnų kurtos ,,pasakėlės iš rūsio“. Aišku kad ši byla- tai tipiškas  politinių represijų pavyzdys.

teisiamieji O.Titorenko, Ž. Razminas ir G. Grabauskas kartu su žmogaus teisių gynėju D. Žvirbliu.

Kai tekdavo skaityti straipsnius apie pinkles, kurias prieš A. Drižių daugelį metų rezgė ,,žymusis“ A. Sadeckas, tai iškildavo klausimai- ar dar galioja Lietuvos Konstitucija, jei kažkoks įtakingas veikėjas vykdo puolimą prieš laikraščio redaktorių ir niekas to negali sustabdyti? Nuožmus trukdymas ,,Laisvo laikraščio“ redaktoriui-tai irgi chrestomatinis pavyzdys, kokia Lietuvoje tariama ,,spaudos laisvė“.

 O kas bijo žodžio laisvės? Kelios interesų grupės. Visų pirma korumpuoti politikai ir pareigūnai bei jų aplinka. Tai ta klika, kuriuos galima įvardyti taip-D.Grybauskaitės autoritarinis režimas. Šalia jų randasi to režimo atramos-provincijoje įsigalėję korumpuoti klanai, Lietuvoje aktyviai veikiantys fanatiški konservatoriai (agresyvus šios partijos sparnas) bei neofašistų grupuotės. Galų gale, laisvo žodžio bijo akla minia, visi tie, kurie savyje dar turi vergo kompleksą, kuriems patinka garbinti galinguosius.

 Bylos eiga tikrai skandalinga, susidarė įspūdis, kad vyko specialūs vilkinimo veiksmai, nes tai sudaro problemų persekiojamiems žmonėms. Nes byla pradėta dar 2015 m. sausio mėnesį. O tokios represijos turi  du pagrindinius  tikslus. Pirma-trukdyti opozicinių jėgų atstovams, daryti jiems kuo didesnius nuostolius, vykdyti psichologinį spaudimą ir plačią šmeižto kampaniją.  Antra—tai bauginti kitus opozicijos atstovus bei mulkinti dalį žmonių, kurie tiki  per TV  kanalus  ir didžiuosius interneto portalus skleidžiamais pramanais. Nors kai kurie didžiųjų portalų  straipsniai jau būna ir gana objektyvūs. Štai vasario 27 d. paskelbtame A. Pilaitienės straipsnyje konkrečiai teigiama, jog daugelis mestų kaltinimų buvo  laužti iš piršto.

,,Raganų medžioklės“ ratas sukasi ir sukasi—nuožmiai persekiojami   bado akcijos organizatoriai D.Šulcas,. H. Razminas, D.Petkus (šis vilnietis jau nuo sausio 17 d. randasi už grotų). Sausį internete skelbti taip vadinami ,,vatnikų“ sąrašai, o vasario 18 d. per LRT  laidą buvo visaip šmeižiami A. Paleckis, V. Titovas, D.Šulcas, G. Grabauskas, V. Švanys. Nors tarptautinė padėtis keičiasi ir amerikiečių grobuoniškų klanų pozicijos silpnėja, bet su  aršiais JAV  ,,vanagais“ susiję žodžio laisvės priešai dirba išsijuosę. Aišku jog kadaise-1988-1990  m. mes tikėjome jog Lietuva bus tikrai laisva, tokia kurioje garantuojama žodžio laisvė. Bet dabar matome, kad to nėra, valdžios ponai puola visus, kas tik ištaria jiems nepatinkančią nuomonę, parašo ,,blogą“ straipsnį, laiko ,,netinkamus“ lapelius.

Kaip nugalėti žodžio laisvės priešus? Tuos įtakingus priespaudos šalininkus? Tam reikia sutelktų pilietinių pastangų-aktyvių piliečių bendrų veiksmų ir gerai pasirinktos taktikos. Nugalėti galingą priešą tėra galima sutelkus visas jėgas, ieškant darnos su bendraminčiais ir randant silpnas vietas priespaudos šalininkų veikloje.

Giedrius Grabauskas-ilgai persekiotas 2015 m. sausį pradėtoje politinėje byloje

Zenonas Volkovas-Lapinskas –žurnalistas, žmogaus teisių gynėjas

Print Friendly, PDF & Email