SOCIALISTINIS LIAUDIES FRONTAS PALAIKO PERSEKIOJAMUS MOKYTOJUS

Padėtis Lietuvos švietimo sistemoje sudėtinga. Mažėja mokinių ir studentų skaičius, kai kurios provincijos mokyklos išvis uždaromos, kaip kad populiariai sakoma -,,sujungiamos“. Pedagogai pageidauja didesnių atlyginimų, tačiau valdžios atstovai vengia atsižvelgti į jų pageidavimus. Padėtimi Lietuvos švietimo sistemoje tenka domėtis jau eilę metų. Socialistinio Liaudies fronto(SLF) ir Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų sąjugos atstovai G. Grabauskas, D.Šulcas, E. Satkevičius, J. Sokolovskaja, H.Juodiška ir kiti aktyvūs piliečiai daug kartų lankėsi įvairiose mokyklose, bendravo ir su įvairių miestų savivaldybių švietimo skyrių vadovais, su LR Švietimo ministerijos atstovais bei įvairiais būdais padėdavo pedagogams ginti jų teises.

Mokytojams trukdo kai kuriose mokyklose įsigalėję feodalai-tokie kaip P. Martinaitis

Tame tarpe teko išsamiai susipažinti su padėtimi Kauno J. Urbšio katalikiškoje pagrindinėje mokykloje. Padėtis šioje mokymo įstaigoje grėsminga. Šios mokyklos vadovas P. Martinaitis daugelį metų karaliauja šioje švietimo įstaigoje, jis linkęs žeminti jam nepatinkančius pedagogus. 70- metis ponas Paulius laikosi kaip uola, net nesvarsto apie išėjimą į užtarnautą poilsį. Šis veikėjas turi tvirtą ,,stogą“- iš politikų Kupčinskų ir kitų įtakingų konservatorių pusės, ji palaiko ir keli įtakingi Švietimo ministerijos veikėjai.

Apie padėtį J.Urbšio mokykloje buvo rašyta įvairiuose laikraščiuose, tačiau mokyklos vadovas Paulius Martinaitis ir toliau ,,tvarko“ jam nepatinkančius pedagogus. Šie dažnai tiesiog traukiasi iš mokyklos. Šis veikėjas 1990-1994 m. dirbo Kauno savivaldybės švietimo ir kultūros skyriaus vienu iš pagrindinių vadovų-šio skyriaus švietimo poskyrio viršininku. Dar nuo tada jis užmezgė pažintis su kai kuriais įtakingais valdžios žmonėmis. Pas jį yra ir kiti įtakingi ryšiai, tad J.Urbšio mokykloje taip ir įsigalėjo feodalinė tvarka. Kai yra tvirtas ,,stogas“, tai ir karaliauti lengva.

Tačiau kurie J.Urbšio mokyklos mokytojai yra linkę ginti savo pozicijas. Šioje mokykloje daug metų dirbanti lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Aldona Zimnachaitė laikosi ryžtingos pozicijos, gina savo teises, ir tai taip siutina poną direktorių P. Martinaitį, kad jis imasi įvairių nuožmių priemonių šios patyrusios ir drąsios pedagogės sutramdymui. Aišku, prie feodalinio valdymo stiliaus įpratęs direktorius P.Martinaitis, matyt, sunkiai supranta, kaip gi pedagogei galima turėti savo poziciją? Todėl rengiamos atestacijos, įvairūs vertinimai. Galų gale imtasi klastojimų ir konkrečių spaudimo priemonių. Domintis šia istorija, teko pabendrauti su mokytoja A.Zimnachaite, teko susipažinti ir su įvairiais dokumentais.

Tame tarpe su I.Telšinskaitės parengtu dokumentu ,,A.Zimnachaitės pedagoginio darbo rezultatų santrauka“ (dokumento data 2015-08-25). Ir su visa eile kitų dokumentų, kurie buvo sufabrikuoti: 2016-11-21, 2016-11-22 (stebima pamoka), 2016-11-23, 2016-12-05, 2016-12-13(stebima pamoka), 2016-12-16 (tarnybinis pranešimas, įsakymas dėl pasiaiškinimo, dėl aktų ir įsakymų). Trys paskutiniai buvo įteikti tą pačią dieną-t.y.-2016-12-16. Pradėti rengti mokytoją neva demaskuojantys oficialūs raštai, pasitelkti net Kauno savivaldybės atstovai. Be to, pasitelkti Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo kokybės ir regioninės politikos analizės skyriaus vyriausioji specialistė Alma Valevičiūtė, Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė Ilona Vitkauskienė, mokyklos kapelionas Petras Pich, mokytojų profsąjungos atstovė Jūratė Voloskevičienė. Keista, kad neatvyko Kauno vyskupijos kurijos, turintis teisę pastebėti ir įsigilinti į neteisingą ir neteisėtą mokyklos vadovo veiklą.

Tačiau A.Zimnachaitė gynė savo teises. 2016 m. gruodžio 14 d. ji parengia dokumentą ,,Prašymas dėl Kauno Juozo Urbšio katalikiškos pagrindinės mokyklos direktoriaus Pauliaus Martinaičio veiklos ir dėl Kauno savivaldybės biurokratiško rašto pripažinimo neobjektyviu“. Jame dėstomos konkrečios aplinkybės dėl mokyklos direktoriaus P. Martinaičio piktnaudžiavimo savo tarnybine padėtimi. Piktnaudžiaujant savo tarnybine padėtimi, klastojant dokumentus vykdomas psichologinis mobingas (pastovus spaudimas) darbe (ignoruojami prašymai darbo reikalais, mokyklos direktorius įtraukdamas pavaldžius sau asmenis stengiasi mano pedagoginę veiklą nupiešti pačiomis atgrasiausiomis spalvomis).

  1. Urbšio mokyklos reikalais domisi ir žmogaus teisių gynėjai, ir žurnalistai, ir teisėsauga. Nes konfliktinė situacija mokykloje pastebima jau metus laiko. 2016 m. gruodžio 20 d. posėdyje pateiktas šmeižto ,,šedevras“, kuriame pagal senas tradicijas nuožmiai pasmerkiama A. Zimnachaitė. Štai kas dėstoma tame rašte, kuris pasirodo realiai buvo sudaromas P.Martinaičio kabinete, kviečiant į jį pedagogus ir kategoriškai reikalaujant šį raštą pasirašyti: ,,Mokyklos mokytojai, kolegos, darbuotojai. Kauno Juozo Urbšio katalikiška pagrindinė mokykla. Direktoriui Pauliui Martinaičiui, lietuviu k. mokytojai metodininkei Aldonai Zimnachaitei, Kauno miesto švietimo skyriui. Kreipimasis dėl skundų ir mokyklos vardo žeminimo .2016-12-15. Mes, žemiau pasirašiusieji mokytojai ir kiti bendruomenės nariai, esame pasipiktinę mokytojos Aldonos Zimnachaitės sistemingu kolektyvo šmeižimu, mokyklos vardo žeminimu skundžiant mokyklos bendruomenę įvairioms instancijoms. Manome, kad problemas galima spręsti asmeniškai, o ne spaudoje šmeižiant mokyklos vardą“. Toliau pateikiama visa eilė šmeižikiškų teiginių, kaip -,,Mokytoja Aldona Zimnachaitė vengia bendrauti su tėvais, nedalyvauja Tėvų dienose. Nesuprantamos A. Zimnachaitės spekuliacijos skaudžiais mokyklos gyvenimo įvykiais. Mokytojos spaudai pateikti faktai iškraipyti“. Galu gale pateikiamos inkvizitoriaus plunksnos vertos išvados: ,,Mokyklos bendruomenė smerkia mokytojos Aldonos Zimnachaitės netinkamą elgesį, nelojalumą mokyklos bendruomenei, nesugebėjimą spręsti asmeninių problemų. Mūsų nuomone, jai ne vieta mūsų bendruomenėje“. Pasirašo E.Bogatyriovienė, G.Nikitina, I. Boreikienė, D.Krasauskienė, G.Pocius, R.Latvelienė ir kt.

2018 m. sausio 30 d. Socialistinio Liaudies fronto pirmininkas G. Grabauskas dalyvavo Valstybinės darbo inspekcijos Kauno regiono 1-osios Darbo ginčų komisijos posėdyje. Šiame posėdyje buvo svarstoma padėtis J.Urbšio mokykloje. Mokytoja A. Zimnachaitė ir jos advokatas D. Varnas išdėstė svarius argumentus dėl direktoriaus P. Martinaičio padarytų nuostolių-neskaidriai skirstomo darbo krūvio, pastovaus psichologinio spaudimo ir kitų skandalingų aplinkybių. Mokytojos alga siekia tik 403 eurų neatskaičius mokesčių.

Iškeltas konkretus klausimas-kaip didelį darbo stažą siekiančios mokytojos metodininkės alga tokia maža? Tuo tarpu kitų šioje mokykloje dirbančių mokytojų metodininkių atlyginimai visai kitokie- 863 eurų, 690 eurų. Direktorius P. Martinaitis bandė visaip išsisukti nuo tiesioginių atsakymų, argumentavo, kad neva tokia padėtis, jam neva sunku kažką pakeisti. Po ilgo posedžio buvo pertrauka, po jos vis tik sudaryta kompromisinė taikos sutartis. Dviejų mėnesių bėgyje paaiškės, ar direktorius laikysis šios sutarties punktų.

Pilietinių teisių gybimas nėra lengvas, dėl to ir paskutiniu metu-nuo 2017 m. lapkričio mėnesio gerokai pablogėjo mokytojos A. Zimnachaitės sveikata, ji gydėsi, gaudavo nedarbingumo lapelius.

Sausio 29 d. SLF pirmininkas G. Grabauskas, SLF narys D. Kitovas ir Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų sąjungos narė D. Grigienė susitiko su kelių Aukštaitijos mokyklų atstovais. Aptartos dabarties aktualijos , tame tarpe dėl valdžios abejingumo mokytojų reikalavimams kelti atlyginimus. Pilietinių organizacijų atstovai pabrėžė, jog palaikys mokytojus jų kovoje už orius atlyginimus bei geras darbo sąlygas.

Taigi padėtis Lietuvos švietimo sistemoje susijusi ir su valdžios struktūrų abuojumu, su polinkiu ignoruoti teisėtus mokytojų reikalavimus didinti jų atlyginimus, ir su tokiu reiškiniu-išsikerojusia biurokratija bei kai kurių tironiškų mokyklų vadovų veikla. Socialistinis Liaudies frontas palaiko teisėtus mokytojų reikalavimus. Jei mokytojai ir toliau bus žeminami, bus palaikomos ir mokytojų iniciatyvos vykdyti streikus.

Giedrius Grabauskas

Print Friendly, PDF & Email