TARPTAUTINĖ HOLOKAUSTO DIENA

Sausio 27 d. minima tarptautinė Holokausto diena. Įvairiuose pasaulio kraštuose vyksta renginiai, kuriuose pagerbiamos Holokausto aukos. Per Antrajį pasaulinį karą buvo nužudyta šeši milijonai žydų, tai barbariški nusikaltimai. Lietuvoje nužudyti apie 220 tūkstančių žydų kilmės Lietuvos gyventojų. Dažnai tenka nagrinėti Holokausto temą-rašyti apie tai, skaityti literatūrą apie Holokaustą, diskutuoti su įvairiais žmonėmis. Tada vis prisimenu kolegą literatą, Holokausto ir kitų nacistinių nusikaltimų tyrėją a.a. Aleksandrą Bosą.

 Jis mirė 2014 m. liepos 21 d. Gyvenime jam teko dirbti įvairiose vietose-dirbo mokykloje, verslo   struktūrose, diplomatiniame darbe ir kt. vietose. Visą gyvenimą A. Bosas domėjosi nacistiniais nusikaltimais, tame tarpe konkrečiai tyrė Holokausto istorijos epizodus Lietuvoje ir Baltarusijoje. Jis rašė ir eiles, išleido keletą poezijos knygų.

Pateiksiu keletą eilėraščių  iš jo poezijos rinkinio ,,Iš ten sugrižtantiems”:

Istorijon su vėjeliu

Iš kapitono pasidaręs generolu Vėtra

Per Žemaitiją praūžė kaip uraganas neregėtas

Žudynių įkvėpėjas Vėtra buvo kietas

Sutramdytas ir mūs istorijon gražiai padėtas

(,,Generolas Vėtra”-tai Jonas Noreika. Istorinių šaltinių  duomenimis, J. Noreika 1941 m. dalyvavo masinėse žydų žudynėse Šiauliuose, Telšiuose, Plungėje ir kitose Lietuvos vietose)

Aš šile

Nuo budelių išslapstęs

 Kelis-jau mirčiai pasmerktų

Į mylimą Bačkonių šilą

Po karo vieną rytą išeinu

Aš ir dabar gimtam šile,

Tik nieks manes lig šiol nerado…

Žmona, vaikučiai

Miškiniai užkasė mane,-

Nes aršiai nekentė jie žydų…

(skirtas Bačkonių girininkui Mykolui Šimeliui ( 1889-1945) atminti. Jis per Antrajį pasaulinį karą savo namuose ir miške nuo mirties išslapstė keturiolika iš Kauno geto pabėgusių žmonių. 1945 m. rudenį partizanų nušautas M.Šimelis pripažintas vienu garbingiausių Pasaulio Tautų teisuoliu)

Devintame forte

Devinto forto žiemišku taku einu

Ir egzekucijų aukų vietoj stoviu

Po kojom penkiasdesimt tūkstančių žmonių

Daugiau jau nieko parašyt nenoriu.

 ( Kauno IX forte 1941-1944 m. vokiečių okupantai ir jų vietiniai talkininkai nužudė virš  50 tūkstančių žmonių, iš jų 35 tūkstančius žydų)

 

Giedrius Grabauskas

Print Friendly, PDF & Email