D. Raugalienė: ,,Ką reiškia ginti, saugoti, padėti ?”

Dabarties Lietuvoje daug kalbama apie laisvę ir demokratiją, jog neva pasiekėme didelę pažangą per šiuos 28 metus nuo 1990 metų. Tačiau kai pradedame žvelgti į realų gyvenimą, į realias situacijas, tada ir pamatome, kokia tai ,,pažanga“. Prieš kurį laiką dėl įvairių problemų kreipėsi vilnietė Danguolė Raugalienė, tikrai aktyvi moteris, savo laiku ji buvo smarkiai puolama dėl  savo tvirtos pilietinės pozicijos. Ji atvirai teigė tai, ką matė savo akimis-jog 1991 m. sausio 13-osios naktį Vilniuje buvo šaudoma nuo stogų. Tai matė daugelis, tačiau tik Danguolė ir jos kolega Jaunutis Lekas drįso apie tai liudyti A. Paleckio byloje. Už liudijimus jiems iškeltos bylos, jie buvo teisiami, tampomi po teismus, po to galų gale išteisinti.

Tačiau D. Raugalienei buvo sufabrikuota dar vieną byla, ji nuteista laisvės apribojimu ir solidžia bauda. Dabar šis teistumas jau praėjo, tačiau užklupo kitos problemos. Danguolė teigia: ,,Lietuvoje aferistai veikia atvirai, net galiu taip sakyti-jie tiesiog klesti. Yra pavyzdžiai-tai  skandalinga bendrovės ,,CGates“ veikla,  kuri jau galimai primena aferas, tai mūsų krašte atvirai veikiančios stambių aferistų grupės. Tarp jų ir PVM grobstytojai (dažnai verslo struktūrų atstovai, norintys ,,prisidurti“ prie savo ir taip solidžių pajamų), ir tiesiog  ciniškai žmones apgaudinėjantys kriminaliniai veikėjai. Su viena tokių grupių teko asmeniškai susidurti. Kriminaliniais ,,žygdarbiais“ jau pasižymėję R. Junda, V.Ralikas ir A.Žemaitis man padarė didelius nuostolius. Kreipiausi į teisėsaugą, deja kol kas negaliu pasakyti, jog buvo imtasi reikiamų veiksmų. Susidūriau su aplaidumo siena“.

Aiškinantis D. Raugalienės problemas, pravartu pasiaiškinti kas apkartino gyvenuimą šiai aktyviai visuomenininkei? Tai Robertas Junda ( g. 1967-10-06) ir jo bendraamžiai  Artūras Žemaitis bei  Vladimiras Ralikas- jau smarkiai pasižymėję kriminaliniai veikėjai. Šitie 50-meciai vyriškiai jau teisti už įvairius nusikaltimus-plėšimus, automobilių vagystes, prekybą narkotikais, sukčiavimus bei kt. nusikaltimus. Tačiau jie ir toliau tęsia tamsių darbų seriją.

Pažvelkime į konkrečias aplinkybes. Štai dokumentas, parengtas 2017-08-07 -,,Nutarimas atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą“. Pažvelkime į šio dokumento turinį: ,,Tyrimo medžiagos Nr. M1-01-59860-17. Nutarimą priėmė vyresnysis tyrėjas Marijonas Muraška. Vilniaus apskrities VPK kriminalinės policijos nusikaltimų nuosavybei tyrimų valdybos 3-jame skyriuje gautas Danguolės Raugalienės 2017-07-27 rašytas pareiškimas apie tai, kad 2017-07-05 ji Vilniuje, Gariūnų turguje už 5000eurų nupirko automobilį ,,BMW 525“. Pagal žodinį susitarimą automobilis buvo užregistruotas Vladimiro Raliko vardu.  Taip daryta todėl, kad D. Raugalienė neturi teisių vairuoti. 2017-07-11 automobilis buvo įregistruotas Vilniuję, VĮ ,,Regitra“, įregistruotas Vladimiro Raliko vardu. 2017-07-22 D. Raugalienė ėmė ieškoti V. Raliko, nes šis kažkur dingo. Vėliau surastas V. Ralikas automobilio Danguolei Raugalienei neatidavė, teigė, kad jis jai nepriklauso.

2017-07-27 apklausos metu Danguolė Raugalienė pateikė paaiškinimus, kad  jai labai reikėjo vykti į užsienį, o teisės vairuoti ji neturėjo. Jos sutikti Robertas Junda ir Artūras Žemaitis pasiūlė registruoti  automobilį kito žmogaus vardu, kad būtų paprasčiau vykti į užsienį. Taip automobilis, buvo registruotas Vladimiro Raliko vardu“. Dokumento gale konstatuojama: ,,Nėra pakankamai objektyvių duomenų, leidžiančių teigti, kad buvo padaryta veika, turinti nusikaltimo požymių. Tarp šalių sudaryta žodinė sutartis suponuoja jų bendrai išreikštą valią. Visi kylantys ginčai sprendžiami abipusiu sutarimu arba Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka teisme. Atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes, ir vadovaudamasis LR BPK 3 str. 1 dalimi, nutariu atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą. Vilniaus VPK kriminalinės policijos NNTV 3-jo skyriaus vyresnysis tyrėjas Marijonas Muraška“. Buvo ir kiti, papildomi žygiai po teisėsaugos įstaigas, tačiau kol kas tai teigiamų rezultatų nedavė.

Kas gi tie veikėjai, taip laisvai ir atvirai apgaudinėjantys žmones? Nuo 1995 m. rudens Vilniuje ir jo apylinkėse ėmė siautėti  taip vadinama ,,Sančos” gauja. Jai vadovavo Sančesas Kastrelosas (,,Sanča“), buvęs Kubos specialiųjų pajėgų kariškis, o jo dešinioji ranka buvo Robertas Junda. Gauja  vykdė stambius plėšimus ir prabangių automobilių  vagystes. Už kelių metų ,,Sančos“ gauja buvo demaskuota.  Vienas iš jos narių-buvęs policininkas R. Juškevičius sutiko padėti atskleisti nusikaltimus-išdėstė daug svarbių detalių, dėl to buvo atleistas nuo  bausmės.

Tuo tarpu dauguma gaujos narių nuteisti svariomis bausmėmis-štai S. Kastrelosui paskirta 10 metų įkalinimo bausmė, R. Jundai 6 metų įkalinimo bausmė. Realiai R. Junda kalėjo ketverius metus, ir 2002 m. išėjo į laisvę. Deja, laisve mėgautis jam teko neilgai, buvo sulaikytas pasienyje su dviejų kilogramų heroino siunta. Už tai buvo nuteistas 8 metų įkalinimo bausme. Bet realiai kalėjo tik tris su puse metu. Buvo pasinaudota spraga-surasta mergina su mažamečiu vaiku, R. Junda vaiką notariškai įformino kaip savo ir pagal įstatymą išėjo į laisvę. Nors kolonijos psichologas tvirtai teigė ,,R. Junda specialiai surado šią moterį ir įformino dokumentus su tikslu išeiti į laisvę pirma laiko“, tačiau teismas į jo argumentus neatsižvelgė. Šio veikėjo ,,žygdarbius“ būtų galima tęsti be galo, ne mažiau pasižymėję yra ir jo bendrai .

Iškyla klausimas-kodėl klesti tokie nusikaltėliai? Ko gero padeda įvairūs ryšiai. Yra ir konkrečių žinių-štai R. Jundos sugyventinė dirba Aukščiausiojo   teisme sekretore.  Būtų įdomu pasiaiškinti-kiek tokių atvejų Lietuvoje, kai teismų sekretorės yra nusikaltėlių sugyventinės, seserys ar kitaip artimai susiję?  Ir kiek aplamai yra tokių ryšių-kai pagarsėjusių nusikaltėlių giminaičiai darbuojasi prokuratūroje bei kitose teisėsaugos įstaigose? Savo laiku  į viešumą buvo iškilę faktai-kaip vieno žymaus Žemaitijos nusikaltėlio sesuo dirbo prokuratūroje ir talkino jam. Vyko tyrimas, tačiau jis buvo labai ,,lietuviškai ilgas“. Pažeidimų rasta, bet išvados apskustos. Galų gale kriminalinio veikėjo sesutė tiesiog išėjo į pensiją garbingai pailsėti.

,,CGates“ skandalinga veikla garsėja jau seniai, tačiau ši apie 300 darbuotojų turinti telekomunikacijų bendrovė ir toliau veikė. D. Raugalienės teigimu, ,,CGates“ atstovai visaip kabinosi ir bandė išsireikalauti įvairias sumas už nesuteiktas paslaugas (yra konkretūs įrodymai).  Danguolės pastebėjimai tikslūs, teko girdėti jau iš eilės žmonių,  jog jie gaudavo sąskaitas 10-20 eurų sumoms su pagrūmojimais, jog nesumokėjus laukia nemalonumai. Kai kurie žmonės dėl ,,šventos ramybės“ ir sumokėdavo.  O ,,CGates“ kokybė tikrai abejotina. Savo  pavardės nenorėjusi kol kas minėti Viktorija teigia-,,Tai pats blogiausias pasirinkimas televizijai ir internetui. Tenka pastoviai perkrauti priedėlį, stringa įrašų peržiūros“.

 Tokia Lietuvos ,,laisvė“. Deklaruojamas ,,demokratijos rojus“ pasirodo kaip ,,aferistų rojus“. Realūs pavyzdžiai, kuriuos pateikė  gerb. Danguolė, iškelia daug klausimų. Gal pirmiausia reikia rasti atsakymus į šiuos D. Raugalienės klausimus—,,Ką reiškia taip dažnai teigiamas teisėsaugos devizas: ,,Ginti, saugoti, padėti“? Tai tušti žodžiai ? Ar pagaliau tie žodžiai sutaps su realiais darbais? Ir kada to sulauksime? “

Giedrius Grabauskas

Print Friendly, PDF & Email