MES UŽ TAIKĄ!

 LIETUVOJE ATVIRAI KURSTOMA KARINĖ ISTERIJA. LIETUVOJE ATGIMSTA FAŠIZMAS, VYKSTA MASINIAI ŽMOGAUS TEISIŲ PAŽEIDIMAI IR MASINĖ DEPORTACIJA Į VAKARUS

Mes pasisakome už Lietuvą neutralią šalį, kaip taikos zoną. Kviečiame telktis antikarines pažiūras turinčius žmones

Mes pasisakome už tautų draugystę. Už žmogaus  teisių gynimą ir Lietuvos išlikimo problemos sprendimą (remiame idėjas ir veiksmus, kurie gali pažaboti grėsmingą masinės emigracijos bangą, kartais jau vadinama masiniu žmonių išvarymu į Vakarus)

Mes pasisakome už istorinės atminties puoselėjimą, ksenofobijos (rusofobijos, antisemitizmo ir kt. ksenofobijos formų)  užkardymą

  Remiame  antifašistines iniciatyvas-prižiūrėti ir puoselėti dar esančius paminklus bei kitus objektus, kuriais pagerbiamas antifašistų, Antrojo pasaulinio karo gale Lietuvą iš fašistų išvadavusių tarybinės armijos karių, atminimas, siekti neteisėtai nugriautų antifašistų paminklų atstatymo. Konkrečiai pasisakome už paminklų Lietuvos patriotams  J. Janoniui, P. Cvirkai, S. Nėriai ir kitiems jų bendražygiams, išsaugojimą, taip pat už gatvių pavadinimų, kurioms suteiktas šių patriotų vardas, bei L. Giros, P. Pajarskio, V. Montvilos, K.Macevičiaus vardais pavadintų gatvių išsaugojimą. Smerkiame barbariškus reiškinius-kai Lietuvoje pastatyta daug paminklų nacistiniams nusikaltėliams ( J. Noreikai-generolui Vėtrai, J. Žemaičiui-Vytautui, J. Krikštaponiui, A. Slučkai-Šarūnui ir kitiems) , jų vardais pavadintos gatvės bei kiti objektai, mes aiškiai pasisakome už tokių paminklų pašalinimą ir įvairių su nacistiniais nusikaltėliais susijusių objektų pavadinimų keitimą.

Lietuvos išlikimas tai esminė problema. Valdžios klanų maskuojamas masinis žmonių išvarymas į Vakarus kelia dideles grėsmes. Daugiau nei pusantro milijono  žmonių per 27 metus paliko Lietuvą, tai daugiau nei trečdalis šalies gyventojų.   

 Kita aktualija-dabarties Lietuvoje kai kurios knygos jau faktiškai draudžiamos . Jos išimamos iš knygynų lentynų, iš bibliotekų. Tokie procesams diriguoja kariškiai-LR Kariuomenės Strateginės komunikacijos departamento darbuotojai.  Turime ginti žodžio laisvę, nes dabarties Lietuva jau primena tuos laikus, kai mūsų kraštą valdė profašistinis Smetonos režimas.

Lietuvos antifašistai, vienykimės!

Socialistinis Liaudies frontas-kontakt. Telf. 8606 33268

Lietuvos Taikos gynimo komitetas-kontakt. Telf. -8648 40120

Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų sąjunga-kontakt. Telf.-8608 00512

Print Friendly, PDF & Email