Литовские антифашисты требует убрать памятники П. Плехавичюса и Й. Жемайтиса- Витаутаса

5 января председатель Социалистического Народного фронта  (СНФ) и представитель Комитета защиты мира Литвы Альгирдас Каваляускас (прилагаем фото) вручили представителям  мереи Каунаса заявления с требованием убрать из центра  Каунаса памятники нацистским преступникам Повиласу Плехавичюсу и Йонасу Жемайтису-Витаутасу (прилагаем текст заявления на литовском языке).

П. Плехавичюс в 1919-1920 г. проводил массовые убийства в Жемайтии. В 1926 г. он являлся одним из основных организаторов военного фашистского переворота в Литве. После этого переворота тоже проходили массовые убийства, были учреждены концлагеря. А с июня 1941  года П. Плехавичюс был активным участником Холокоста, убивал евреев в Каунасе и других городах. После войны скрывался в Германии, затем с 1949 г. в США. Там и умер.

Й. Жемайтис –Витаутас тоже активный участник Холокоста и других нацистских преступлений в Литве. С декабря 1944 г. стал одним из вождей антисоветского подполья. Арестован в 1953 г. После ареста вывезен в Москву, там его судили, затем расстреляли в 1954 г.

Инфоцентр СНФ

———————————————————————————————-

Kauno savivaldybės merui V .Matjošaičiui

Kauno miesto tarybai

 Pareiškimas dėl nacistinių nusikaltėlių garbinimo ir  fašizmo  atgimimo Lietuvoje

2018-01-04

Lietuvoje yra daug nacistiniams nusikaltėliams skirtų paminklų bei jų vardais pavadintų gatvių, aikščių ir kitų objektų. Tai paminklinė lenta J. Noreikai-generolui Vėtrai Vilniuje( T. Vrublevskio gt.), tai J. Noreikos vardo mokykla Pakruojo rajone bei kiti su šiuo žinomu nacistinis nusikaltėliu susiję objektai. Tai paminklas Juozui Krikštaponiui ir jo  vardu pavadinta aikštė Ukmergėje. Paminklas Juozui Barzdai-Klevui Plungės rajone. Ir kiti paminklai, gatvių, aikščių pavadinimai, susiję su Antanu-Baltūsiu-Žveju, Juozu Vitkumi-Kazimieraičiu, Jonu Misiūnu –Žaliu Velniu, Antanu Slučka-Šarūnu, Antanu Starkum-Monte ir daugeliu kitų nacistinių nusikaltėlių.  Šie asmenys nuo pat 1941 m. birželio mėnesio kartu su vokiečių okupantais pradėjo vykdyti masines taikių žmonių žudynes, buvo aktyvūs Holokausto ir kitų nacistinių nusikaltimų dalyviai.  Štai Kauno centre stovi paminklai Povilui Plechavičiui ir Jonui Žemaičiui-Vytautui.   Tik šiuo metu jau oficialiai pripažinta, kad šie ,,didvyriai“ buvo nuožmūs nacistiniai nusikaltėliai, 1941-1943 metais žudę žmones Lietuvoje ir kitur-dalyvavę Holokauste bei  kituose nusikaltimuose. Be to, P. Plechavičius 1926 m. gruodį aktyviai dalyvavo fašistiniame kariniame perversme, po kurio Lietuvoje prasidėjo masinės žudynės, įsteigti konclageriai. O 1919-1920 m. jis organizavo masines žudynes Žemaitijoje (vienas iš konkrečių faktų-P. Plechavičius dalyvavo literato Vlado Rekašiaus nužudyme prie Rietavo1920 m. kovo 12 d.) .  P. Plechavičiaus  ir J. Žemaičio nusikaltimus įrodo J. Melamedo vadovaujamos nacistinių nusikaltimų tyrėjų  grupės surinkti duomenys  ir kiti dokumentai. Kreipiamės į Kauno merą V. Matjošaitį , į Kauno miesto rajono tarybą ir:

-Reikalaujame pašalinti J. Žemaičiui-Vytautui ir P. Plechavičiui skirtus paminklus Kauno centre.  Ar gali būti didesnis pasityčiojimas iš mūsų valstybės, iš daugelio Antrojo pasaulinio karo metais nužudytų  žmonių atminimo, kai mūsų šalies miestų aikštės ir gatvės vadinamos nacistinių nusikaltėlių vardais? Siūlome  variantus- vietoje šių budelių paminklų aikštėje prie Karo muziejaus pastatyti Liudo Dambrausko ir Vytauto Montvilos paminklus

Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų sąjunga

Socialistinis Liaudies frontas

Lietuvos Taikos gynimo komitetas

SANYO DIGITAL CAMERA

Print Friendly, PDF & Email