KVIEČIAME PAGERBTI KETURIS KOMUNARUS!

GRUODŽIO 29 D. 15 VAL. ĮVYKS KETURIŲ KOMUNARŲ MINĖJIMAS KAUNE (AUKŠTUJŲ ŠANČIŲ KARIŲ KAPINĖS, AŠMENOS GATVĖJE). PAGERBSIME PO 1926 M.GRUODĮ ĮVYKDYTO KARINIO PERVERSMO SUIMTUS BEI PO SUFABRIKUOTO TEISMO PROCESO SUŠAUDYTUS LKP LYDERIUS-KAROLĮ POŽELĄ, KAZĮ GIEDRĮ, JUOZĄ GREIFENBERGERĮ IR RAPOLĄ ČARNĄ.

PAGERBKIME ŠIUOS DIDVYRIUS!

SOCIALISTINIO LIAUDIES FRONTO VALDYBA

KONTAKT.  TELF-8606 33268

Print Friendly, PDF & Email