MES UŽ TAIKĄ!

LIETUVOJE ATVIRAI KURSTOMA KARINĖ ISTERIJA, ATVIRAI KURSTOMA KSENOFOBIJA IR BRUTALUS ŠOVINIZMAS. LIETUVOJE ATGIMSTA FAŠIZMAS, VYKSTA MASINIAI ŽMOGAUS TEISIŲ PAŽEIDIMAI IR MASINĖ DEPORTACIJA Į VAKARUS

Mes pasisakome už Lietuvą neutralią šalį, kaip taikos zoną. Kviečiame telktis antikarines pažiūras turinčius žmones

Mes pasisakome už tautų draugystę. Už žmogaus  teisių gynimą ir Lietuvos išlikimo problemos sprendimą (remiame idėjas ir veiksmus, kurie gali pažaboti grėsmingą masinės emigracijos bangą, kartais jau vadinama masiniu žmonių išvarymu į Vakarus)

Mes pasisakome už istorinės atminties puoselėjimą, ksenofobijos (rusofobijos, antisemitizmo ir kt. ksenofobijos formų)  užkardymą. Ir remiame  antifašistines iniciatyvas-prižiūrėti ir puoselėti dar esančius paminklus bei kitus objektus, kuriais pagerbiamas antifašistų, Antrojo pasaulinio karo gale Lietuvą iš fašistų išvadavusių tarybinės armijos karių, atminimas, siekti neteisėtai nugriautų antifašistų paminklų atstatymo. Smerkiame barbariškus reiškinius-kai Lietuvoje pastatyta daug paminklų nacistiniams nusikaltėliams, jų vardais pavadintos gatvės bei kiti objektai, mes aiškiai pasisakome už tokių paminklų pašalinimą ir įvairių su nacistiniais nusikaltėliais susijusių objektų pavadinimų keitimą.  Pasisakome už žmonių švietimą, dialogą tarp įvairių visuomenės grupių.

Lietuvos išlikimas tai esminė problema. Valdžios klanų maskuojamas masinis žmonių išvarymas į Vakarus kelia dideles grėsmes. Daugiau nei pusantro milijono  žmonių per 27 metus paliko Lietuvą, tai daugiau nei trečdalis šalies gyventojų.

    POLITINIAI PERSEKIOJIMAI LIETUVOJE-TAI GRĖSMINGAS PROCESAS. KAI KRATOS IR GRASINIMAI OPOZICIJOS ATSTOVŲ IR ŽURNALISTŲ ARESU JAU TAMPA ĮPRASTU REIŠKINIU, TAI IŠKYLA KLAUSIMAS-LIETUVA DEMOKRATINĖ ŠALIS? AR ŠALIS, KURIOJE ĮSIGALĖJO NUOŽMŪS KORUMPUOTI KLANAI?

 Kita aktualija-dabarties Lietuvoje kai kurios knygos jau faktiškai draudžiamos . Jos išimamos iš knygynų lentynų, iš bibliotekų. Tokie procesams diriguoja kariškiai-LR Kariuomenės Strateginės komunikacijos departamento darbuotojai.  Turime ginti žodžio laisvę, nes dabarties Lietuva jau primena tuos laikus, kai mūsų kraštą valdė profašistinis Smetonos režimas.

PLANUOJAMA GRIAUTI PATRIOTŲ-P. CVIRKOS, S. NĖRIES, J. JANONIO IR KITŲ KAIRIUJŲ LITERATŲ, ANTIFAŠISTŲ PAMINKLUS, KEISTI GATVIŲ PAVADINIMUS-TOKIŲ GATVIŲ-KURIOS PAVADINTOS ŠIŲ PATRIOTŲ VARDAIS, TAIP PAT L. GIROS, V. MONTVILOS, K. MACEVIČIAUS BEI KITŲ LIETUVAI NUSIPELNIUSIŲ ŽMONIŲ VARDAIS. TAI TIESIOG BARBARIŠKI, FAŠISTINIAI KĖSLAI. TURIME GINTI ŠIUOS PAMINKLUS BEI KITUS OBJEKTUS, KURIAIS PAGERBTAS ŠIŲ PATRIOTŲ ATMINIMAS.

 

 

Print Friendly, PDF & Email