Socializmas ir kapitalizmas. Faktai be komentarų

Dabarties pasaulyje dažnai svarstoma apie socializmo ir kapitalizmo  skirtumus, kartais užverda aštrios diskusijos. Tačiau  pažvelkime į tuos skirtumus be didelių aistrų, vengdami komentarų, tiesiog žvelgdami į konkrečius  faktus. Šiuo metu pasaulyje yra apie trisdešimt šalių, kuriose egzistuoja socialistinė santvarka arbas jas valdo kairiosios vyriausybės, vykdančios socialinės valstybės modelį. Tai Kinija, Vietnamas, Kuba, kaimyninė Baltarusija, kiek toliau nuo Baltarusijos esančios Čekija, Slovakija, Slovėnija, Lotynų Amerikos valstybės Urugvajus, Čilė, Bolivija, Ekvadoras ir kai kurios kitos šio regiono šalys bei dar visa eilė pasaulio kraštų.

F. KASTRO-VIENAS IS SOCIALIZMO ŠAUKLIŲ, REALIAI PRISIDĖJUSIŲ PRIE PAŽANGIŲ POKYČIŲ KUBOJE IR VISAME PASAULYJE

Baltarusijoje pažangūs ekonominiai rodikliai-žemiau skurdo ribos yra atsidūrę tik 7,2 procento šalies gyventojų, o bedarbystės lygis 1,2 procento, ir kas labai svarbu- aukštasis mokslas šioje kaimyninėje šalyje nemokamas. Tokie rodikliai,  dažnai keikiamo A.Lukašenkos valdžia stabili, valdo nuo 1994 m. ir čia nevyksta pastovus ,,ping –pongas“, kaip būna kai kuriose šalyse, kai valdžios keičiasi ir keičiasi, o ekonominė-socialinė padėtis blogėja ir blogėja.

O kokia padėtis Čekijoje?  Ir šioje šalyje geri ekonominiai rodikliai-žemiau skurdo ribos tik 9 procentai vietos gyventojų, bedarbystes lygis-5,2 procento,  egzistuoja  nemokamo  aukštojo  mokslo sistema. Į Čekiją neleidžiami migrantai  iš Artimųjų Rytų šalių, keliantys didelę sumaištį kai kuriose Vakarų Europos kraštuose.

Įdomus Laoso pavyzdys. Šioje greta Vietnamo esančioje nedidelėje Azijos šalyje kairiosios jėgos į valdžią atėjo 1975 metais. Imtasi vykdyti griežtą nacionalizaciją, uždraustas privatus verslas. Bet jau po dešimtmečio imtasi reformų-leista kurti smulkaus verslo įmones, steigti privačias kavines, viešbučius. Tokios permainos pasitvirtino, mišri ekonominė sistema, kurioje didelį vaidmenį vaidina valstybė, tačiau egzistuoja gana platus privataus smulkaus verslo sektorius, leidžia Laosui kilti iš skurdo ir nuosmukio. O nusikaltę valdininkai  efektyviai auklėjami. Jie siunčiami į vienuolynus, kur gyvena ir dirba laikotarpyje nuo pusės metų iki metų. Pastebėta jog tai duoda teigiamus rezultatus, dažnai nereikia nei nuožmių bausmių. Skurdas Laose mažėja( 1975 m. net 63 proc. šalies gyventojų buvo atsidūrę žemiau skurdo ribos), o dabar skurdo lygis siekia 28,2 procento. Laose įvesta nemokamo aukštojo    mokslo sistema.

Nuo 1959 m. didelės permainos įvyko socializmo keliu pasukusioje Kuboje. Vykdant švietimo programą, šioje šalyje faktiškai neliko beraščių. Šiuo metu tik 3,5 procento Kubos gyventojų randasi žemiau skurdo ribos, o bedarbystės lygis-1,7 procento. Kita socialistinė regiono šalis Urugvajus irgi pasižymi pažangiais ekonominiais rodikliais-žemiau skurdo ribos randasi 9 procentai šalies gyventojų, o bedarbių  yra 6,1 procento.

Ir pažvelkime į kapitalistinę Lietuvą, anot landsbergistų ,- ,,laisvės rojų“. Lietuvoje žemiau skurdo ribos randasi net 33 procentai šalies gyventojų, o  bedarbystės  lygis siekia 8,6 procento (kai kuriuose provincijos rajonuose siekia bedarbių yra apie 20 procentų), auštasis mokslas mokamas. Kapitalistinė Latvija irgi nuskurdinta šalis, 31 proc.vietos gyventojų skursta, o bedarbystės lygis- 9,6 procento.

Tai natūralu, nes Lietuva ir Latvija remiasi JAV ekonominiu modeliu, kur dominuoja stambus monopolinis kapitalas, kur daug skurstančių žmonių(27,1 procento), daug bedarbių (11,3 proc.) ir egzistuoja didelė socialinė  nelygybė, brangi mokama aukštojo mokslo sistema.

Giedrius Grabauskas

Print Friendly, PDF & Email