Kaip buvo žudomi žydai ir kiti taikūs Lietuvos žmonės?

Praėjo jau 76  metai nuo  masinių žudynių pradžios. 1941 m birželį prasidėjo karas, į Lietuvą įsiveržė vokiečiai. Tuo metu Pakruojo krašte kūrėsi baltaraiščių gaujos. Aktyvūs buvo mums kiek žinomi buvęs karininkas Jonas  Tinteris, Petras Beleckas, Jonas Treškevičius. Šalia jų veikė ir kiti, kai kurie iš jų buvę smetoninės policijos darbuotojai, buvo ir priviliotų paprastų kaimo žmogelių. Buvo suimami komunistai, komjaunuoliai, valsčių raštinėse dirbę žmones, kaimų seniūnai.  Žmonės buvo varomi į Linkuvoje esantį baltaraiščių štabą, ten mušami, kankinami, o naktimis juos išvarydavo ir sušaudydavo.

Prasidėjo ir masinės žydų žudynės. Štai liepos 16d. per Linkuvą buvo varomi apie 300 žydų-vyrų, moterų, vaikų. Vyrų rankos buvo surištos vielomis. nuvaryti už Dvariukų kaimo ir ten sušaudyti. Žydai buvo šaudomi ir kitose vietovėse, kai kurie pabėgo, slapstėsi, buvo gaudomi. Neužilgo prasidėjo ir kitos bėdos-daug žmonių buvo išvežti į koncentracijos stovyklas, daug jų iš ten ir nebegrįžo. Tad žmonės labai džiaugėsi, kai baigėsi karas ir vokiečių okupantai pasitraukė iš Lietuvos. Aišku pokario metai buvo neramūs, buvę žydšaudžiai, baltaraiščiai išėjo į miškus ir vėl žudė, plėšė, prievartavo. Būdavo atvejų, kai nužudydavo ištisas šeimas, o sodybas sudegindavo. Ramu tapo tik apie 1952 metus, kai daugelis tų ,,miškinių“ žuvo arba buvo suimti. Kai kurie dar veikė, tačiau apie 1955 metus buvo išgaudytos ir tos smulkios grupelės, kai kurie pasidavė patys.

O dabar Lietuvos Prezidentė užmiršta istoriją, ji tik šaukia apie Rusiją, kad rusai puola, kad reikia ginkluotis. Ar prezidentė turi sveiką protą, taip šmeiždama Rusiją? Kiek pinigų leidžiama ginklams, vietoj to, kad paremti šeimas, paremti senolius, daug kurių dabar skursta. Kaimuose žmonės kartais dirba  ir už 100 eurų per mėnesį, būna atvejų, kad tiek temoka naujieji dvarininkai. O kad išgarbinti budeliai, kurie nuo 1941 m. birželio šaudė žmones, tai visai apgailėtina. Štai Pakruojo rajone yra J. Noreikos vardu pavadinta mokykla. J. Noreika Šiaulių krašte ir Žemaitijoje žudė žmones, o dabar jo vardu pavadinta mokykla. Kam taip daroma? Kad pažeminti Lietuvą? Tikiuosi, kad ateis permainos, bus atstatyta istorinė tiesa, ir žmonės galės atsitiesti, gyventi geriau, nebereiks tarnauti pas dvarininkus už grašius.

Marija Šiurnienė

SLF Pakruojo skyriaus pirmininkė

Print Friendly, PDF & Email