SLF veikla

Pilietinės akcijos ,,Už taiką ir teisingumą! ” organizatorių ir dalyvių Pareiškimas

LR Seimo pirmininkui V. Pranckiečiui

LR Prezidentei D. Grybauskaitei

Pilietinės akcijos  ,,Už taiką ir teisingumą! ” organizatorių ir dalyvių Pareiškimas

2018-09-10

Lietuvoje tęsiasi žmonių skurdinimas, išvarymas į Vakarus bei politinės represijos. Didelį žmonių pasipiktinimą kelia atvira korupcija ir karinės sferos protegavimas-vis didesnės lėšos skiriamos kariškių atlyginimų kėlimui, kariniams poligonams, ginklų pirkimui ir pan.   Tai lėšų švaistymas ir Lietuvos įtraukimas į provokacinį elgesį tarptautinėje erdvėje-teigiant jog reikia vis labiau ginkluotis ir neva ,,rengtis karui“, smukdomos Lietuvos ekonomines perspektyvos ir formuojamos nestabilios šalies įvaizdis.  Continue reading “Pilietinės akcijos ,,Už taiką ir teisingumą! ” organizatorių ir dalyvių Pareiškimas” »

SOCIALISTINIO LIAUDIES FRONTO SĄSKRYDIS

Rugpjūčio 25-26 d. įvyko Socialistinio Liaudies fronto (SLF)  sąskrydis . Renginys vyko Aukštaitijoje, Žaliojoje girioje, gražiame gamtos prieglobstyje. Į sąskrydį atvyko api trisdešimt SLF skyrių atstovų.

Rugpjūčio 25 d. nuo 14.30 įvyko sąskrydžio atidarymas, renginio dalyviai tylos minute pagerbė fašizmo aukas-per antrąjį pasaulinį karą žuvusius ir po karo fašistų pakalikų nužudytus žmones. Taip pat ir naujojo fašizmo aukas, tame tarpe nuo 2014 m. pradžios nužudytus SLF narius bei rėmėjus-Igorį Krinickį, Skaistą Rakauskienę, Žilviną Šumskį, Julių Vedeckį, Pranciškų Šliužą, Oksaną Bekerienę. Continue reading “SOCIALISTINIO LIAUDIES FRONTO SĄSKRYDIS” »

SLF sąskrydis

SLF sąskrydis

Rugpjūčio 25-26 d. vyks Socialistinio Liaudies fronto (SLF)  sąskrydis . Renginys vyks Aukštaitijoje, gražiame gamtos prieglobstyje. Kviečiame dalyvauti.

Dėl konkrečių detalių kreiptis telf.:

SLF pirmininkas Giedrius Grabauskas-8606 33268

SLF pirmininko pavaduotojas Alfredas Kerikas-8680 73549

SLF pirmininko pavaduotojas Andrejus Gorbatenkovas-8667 85827

 

SLF Infocentras

НОВЫЕ РЕПРЕССИИ В ЛИТВЕ –РАССЛЕДОВАНИЕ ПРОТИВ В. ТИТОВА

Утром 23 июля обвялено что начато досудебное расследование в отношении депутата совета самоуправление Клайпеды Вячеслава Титова.  Якобы политик унизил память А. Раманаускаса-Ванагаса (известный нацистский преступник, в 1941 г. убивал евреев в Меркине и др. местах Литвы). Об  этом заявили представители Генеральной прокуратуры Литвы. ,,Указом главного прокурора окружной прокуратуры Клайпеды И. Минкявичюса начато досудебное расследование по поводу факта заявление В. Титова о такой личности как Адолфас Раманаускас –Ванагас”-такое официальное заявление   этой инстанции. Continue reading “НОВЫЕ РЕПРЕССИИ В ЛИТВЕ –РАССЛЕДОВАНИЕ ПРОТИВ В. ТИТОВА” »

О ПРЕСЛЕДОВАНИИ А. ГАПОНЕНКО, РАЗЖИГАНИИ РУСОФОБИИ И ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕСИЯХ В ЛАТВИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

СОЮЗ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ ЗА ПРАВАМИ ЧЕЛОВЕКА ЛИТВЫ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ НАРОДНЫЙ ФРОНТ(ЛИТВА)

КОМИТЕТ ЗАЩИТЫ МИРА ЛИТВЫ

Президенту Латвийской Республики  Раймондсу Вейонису

Председателю Сейма Латвии Инаре Мурниеце

ЗАЯВЛЕНИЕ

О ПРЕСЛЕДОВАНИИ А. ГАПОНЕНКО, РАЗЖИГАНИИ РУСОФОБИИ  И ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕСИЯХ В  ЛАТВИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ Continue reading “О ПРЕСЛЕДОВАНИИ А. ГАПОНЕНКО, РАЗЖИГАНИИ РУСОФОБИИ И ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕСИЯХ В ЛАТВИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ” »

BIRŽELIO 19-AJĄ VILNIUJE—AKCIJA ,,LAISVĘ A.GAPONENKO ! MES PRIEŠ LATVIJOJE KLESTINČIAS REPRESIJAS!”

Latvijoje sukasi politinių represijų ratas. Profašistinis režimas tikrai ,,veikia“, nuo balandžio  20 d. kalėjime įkalintas ir jau du mėnesius laikomas žinomas visuomenininkas, žmogaus teisių gynėjas A. Gaponenko, kiek vėliau suimtas ir dvi savaites kalintas ji kolega V. Lindermanas, bylos iškeltos ir T. Ždanok bei kai kuriems kitiems politikams, žmogaus teisių gynėjams. Visi jie persekiojami dėl taikios veiklos-nuoseklios antikarinės bei antifašistinės pozicijos, rusakalbių piliečių teisių gynimo, tvirtai ginant piliečių teises mokytis mokyklose savo gimtąja kalba. Continue reading “BIRŽELIO 19-AJĄ VILNIUJE—AKCIJA ,,LAISVĘ A.GAPONENKO ! MES PRIEŠ LATVIJOJE KLESTINČIAS REPRESIJAS!”” »

KONFERENCIJOS KAUNE DALYVIAI PAMINĖJO PROFAŠISTINIO SMETONOS REŽIMO ŽLUGIMO METINES IR APTARĖ KONKREČIAS PAŽANGIŲ JĖGŲ VEIKLOS GAIRES

Birželio 15 d. Kaune įvyko įvyko konferencija ,,Istorine atmintis.  Tarp karo ir taikos“.  Šį renginį organizavo Socialistinis Liaudies frontas (SLF) ir Lietuvos žmogaus teisių  stebėtojų sąjunga. Konferencijos pradžioje pasisakė SLF pirmininkas  Giedrius Grabauskas. Jis pabrėžė, jog birželio 15-tai šventinė data, prieš 78 metus žlugo profašistinis Smetonos režimas, vykdęs žmonių skurdinimą ir masines politines represijas. Continue reading “KONFERENCIJOS KAUNE DALYVIAI PAMINĖJO PROFAŠISTINIO SMETONOS REŽIMO ŽLUGIMO METINES IR APTARĖ KONKREČIAS PAŽANGIŲ JĖGŲ VEIKLOS GAIRES” »

Lietuvos išlikimo klausimas šimtmečio istorinių įvykių kontekste

Per šimtą metų nuo 1918 m. Lietuva patyrė daugybę sukrėtimų. Kito demografinė ir socialinė padėtis. Profašistinis Smetonos režimas, kuris žlugo lygiai prieš 78 metus, buvo tikras išnaudotojų režimas, vykdės ir masines politines represijas. Po jo žlugimo prasidėjo Tarybų valdžios kūrimas Lietuvoje. Nuo 1945 m. formavosi dalinai beklasė visuomenė, ir ypač 1960-1976 m. pasiektas socialinis progresas, suklestėjo švietimo ir kultūros sritys. Continue reading “Lietuvos išlikimo klausimas šimtmečio istorinių įvykių kontekste” »

Toliau tęsiasi taip vadinama ,,antikonstitucinė byla”. Ž. Razminas paskelbė jog kreipsis į tarptautinė bendruomenę dėl teisinės gynybos

Birželio 6 d. Vilniuje prie LR Apeliacinio teismo vyko pilietinė akcija, po jos teismo rūmuose vyko teismo posėdis –prasidėjo antras politinio  proceso etapas. Teisiami G. Grabauskas ir Ž. Razminas. Akcijos metu piliečiai pareiškė savo poziciją-jie protestavo prieš politines represijas ir karo kurstymą, pasisakė už žodžio laisvę ir Lietuvą kaip taikos zoną. ,,Turime įvertinti korumpuotų klanų veiksmus, ir atkurti teisingumą Lietuvoje. Nes mūsų kraštas ekonomiškai sužlugdytas, o politinės represijos jau tapo kasdienybe“-teigė vienas iš pasisakiusių, Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų sąjungos pirmininkas Donatas Šulcas. Continue reading “Toliau tęsiasi taip vadinama ,,antikonstitucinė byla”. Ž. Razminas paskelbė jog kreipsis į tarptautinė bendruomenę dėl teisinės gynybos” »