SLF veikla

GAUDYKIT VAGĮ!

Kas dažnai tai šaukia-Gaudykit vagį! Ogi pats vagis. Dar vienas šūkis—Rusai puola!  Kas čia garsiai šniaukrioja? Egi ponas fon Landsburg. Jam atitaria Juknevičienė , Grybauskaitė, Anušauskas, Linkevičius. Anot ,,Respublikos”-tai buvę KGB agentai. Po to matomai perimti CŽV. Nes labai garbina jau Ameriką. Joks save gerbaintis čekistas to nedaro.  Tik visokie perejūnai taip elgiasi,-tokie klaupiasi ant kelių pries amerikonų valdininkus.

Continue reading “GAUDYKIT VAGĮ!” »

G.Grabauskas: Laikykimės draugai! Pergalė artėja! Kviečiame tapti SLF nariu arba rėmėju!

Socialistinio Liaudies fronto pirmininko žodis

2017 m. liepos 1 d.  buvau išrinktas Socialistinio Liaudies fronto (SLF) pirmininku. Į SLF įstojau 2013 m. birželio 4 d, nors dar iki tol-nuo pat 2013 m. pradžios tekdavo dalyvauti SLF renginiuose, bendrauti su organizacijos nariais. Lemtingas buvo susitikimas su tuometiniu SLF lyderiu, drąsiu kovotoju antifašistu A. Paleckiu viename renginyje  2012 m. spalio mėnesį.

Continue reading “G.Grabauskas: Laikykimės draugai! Pergalė artėja! Kviečiame tapti SLF nariu arba rėmėju!” »

Политические репрессии в Литве

Политические репрессии в Литве –это система. Первый их этап прошел в 1990-1999 годах. Тогда жестоко расправлялись с лидерами левых сил (особенно руководителями Коммунистической партии Литвы), бывшими активистами народных дружин, бывшими омоновцами. Были осуждены  лидеры КПЛ Й. Ермалавичюс, М. Бурокявичюс, Й.Куолелис, активный сторонник советской власти профессор И. Кучеров, активист народной дружины М. Смоткин, бывший лидер организации ,,Единство” В.Иванов и много других их соратников. Некоторые отсидели в тюрьме очень большие сроки-вот Й. Ермалавичюс 8 лет, М. Бурокявичюс-12 лет. Continue reading “Политические репрессии в Литве” »

Kodėl persekiojama SLF narė A. Grigaitytė?

Pastaruoju metu paaiškėjo, jog Socialistinio Liaudies fronto narės Agnės Grigaitytės atžvilgiu vykdomi neteisėti  veiksmai. Ji jau tris mėnesius-nuo 2017 m. gruodžio negauna jai priklausančių socialinių išmokų. Kadangi A. Grigaitytė šiuo metu neturi darbinių pajamų, be to, turi ir sveikatos problemų, jai prieš kurį laiką paskirta mokėti pastovias  socialines išmokas. Tačiau staiga išmokos nutrauktos, o valdžios pareigūnai elgiasi su ja ciniškai ir  arogantiškai. Continue reading “Kodėl persekiojama SLF narė A. Grigaitytė?” »

Kerštas dėl bado akcijos-vyksta aršus puolimas prieš Žmogaus teisių stebėtojų sąjungą

Pastaruoju metu vis labiau stiprėja puolimas prieš Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų sąjungą (LŽTSS). Vykdomos konkrečios spaudimo priemonės-sąjungos nariai kviečiami į apklausas policijoje, skleidžiama prieš juos nukreipta ištisa šmeižto kampanija, be to,  iškelta ir bankroto byla.  Sausio 3 d. Kauno apygardos teisme vyko šios bylos svarstymas. Continue reading “Kerštas dėl bado akcijos-vyksta aršus puolimas prieš Žmogaus teisių stebėtojų sąjungą” »

Kur veda tokie ,,sąjūdžiai“?

 Mes, protesto ir bado akcijos prie Lietuvos Respublikos Prezidentūros  nevyriausybinės visuomeninės organizacijos Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų sąjungos atstovai-šios organizacijos vadovas Donatas Šulcas ir aktyvus narys Žilvinas Razminas, sužinoję, kad Raudondvaryje (Kauno raj.) 2017-12-09 vyks naujo Sąjūdžio steigiamasis susirinkimas, metę kitus, tikrai neatidėliotinus ir labiausiai reikalingus atlikti darbus, būdami savo kailiu ir kūnais patyrę valstybės valdžios ir valdžios institucijų vykdomus antidemokratinius veiksmus (užsakomuosius persekiojimus, prievartą, turto nacionalizaciją, neteisybę ir t.t.) panorome pažvelgti kas vyksta ir galbūt tapti naujojo Sąjūdžio nariais. Continue reading “Kur veda tokie ,,sąjūdžiai“?” »

Ar verta didžiuotis?

2015 m kovo 17 d. laikraštyje ,,Anykšta” (nr.  22)  straipsnyje ,,Černovyznos fejerverkas” rašoma, kad šiandien sukanka 70 metų, kai netolį Deveikių buvusiama Černovyznos kaime Lietuvos partizanai, vadovaujami Vinco Kaulinio-Miškinio, surengė pasalą ir nukovė 9 Vyžuonų būrio stribus ir 3 sovietinės  administracijos aktyvistus. Continue reading “Ar verta didžiuotis?” »

Holokausto tyrimų takais. Rasti A. Ramanausko-Vanago dalyvavimą hitlerinėse žudynėse įrodantys dokumentai

Šiais metais daug aistrų kilo dėl įvairių abejotinos reputacijos  ,,herojų”, kurie elito klanų pristatomi dideliais ,,kovotojais”, ,,didvyriais”, o išties didelė jų dalis tiesiog buvo nacistiniai nusikaltėliai. Tai ,,Laisvame laikraštyje“ ne kartą aprašyti J.Noreika-generolas Vėtra, J.Krikštaponis, A.Baltūsis-Žvejas, J. Misiūnas-Žalias Velnias bei kiti panašūs veikėjai. Yra konkretūs įrodymai-archyviniai duomenys arba nacistinių nusikaltimų tyrėjų surinkti duomenys apie šitų ,,didvyrių“  dalyvavimą žudynėse nuo pat 1941 m. birželio mėnesio kartu su vokiečių okupantais. Continue reading “Holokausto tyrimų takais. Rasti A. Ramanausko-Vanago dalyvavimą hitlerinėse žudynėse įrodantys dokumentai” »