SLF veikla

Socialistinio Liaudies fronto suvažiavimas

Liepos 1 d. Kaune įvyko Socialistinio Liaudies fronto (SLF) suvažiavimas. Po dalyvių registracijos pasisakė SLF pirmininkas E. Jagelavičius ir pirmininko pavaduotojas G. Grabauskas. Po jų pasisakymo keletas žmonių-SLF nariai ir vienas iš buvusių organizacijos narių išsakė kritines pastabas organizacijos veiklos ir SLF vadovų atžvilgiu. SLF pirmininkas E. Jagelavičius į tai atsakė, jog SLF veikia sunkiomis sąlygomis-dėl valdžios struktūrų trukdymo buvo sunku vykdyti pertvarkos procesą, net bandyta vykdyti organizacijos likvidavimo procedūrą. Ir tik teismo sprendimas  pačioje 2016 m. pabaigoje leido tęsti SLF pertvarką. Jis pabrėžė, jog kairioji organizacija veikia, bendrauja ir su užsienio šalių socialistais, leidžia informacinius lapelius ir savo laikraštį. Po to vyko balsavimai dėl  įstatų tvirtinimo, dėl kitų juridinių procedūrų, dėl SLF programos. Continue reading “Socialistinio Liaudies fronto suvažiavimas” »