SLF veikla

Holokausto tyrimų takais. Rasti A. Ramanausko-Vanago dalyvavimą hitlerinėse žudynėse įrodantys dokumentai

Šiais metais daug aistrų kilo dėl įvairių abejotinos reputacijos  ,,herojų”, kurie elito klanų pristatomi dideliais ,,kovotojais”, ,,didvyriais”, o išties didelė jų dalis tiesiog buvo nacistiniai nusikaltėliai. Tai ,,Laisvame laikraštyje“ ne kartą aprašyti J.Noreika-generolas Vėtra, J.Krikštaponis, A.Baltūsis-Žvejas, J. Misiūnas-Žalias Velnias bei kiti panašūs veikėjai. Yra konkretūs įrodymai-archyviniai duomenys arba nacistinių nusikaltimų tyrėjų surinkti duomenys apie šitų ,,didvyrių“  dalyvavimą žudynėse nuo pat 1941 m. birželio mėnesio kartu su vokiečių okupantais. Continue reading “Holokausto tyrimų takais. Rasti A. Ramanausko-Vanago dalyvavimą hitlerinėse žudynėse įrodantys dokumentai” »

Суд прекратил преследование литовского журналиста А.Суткуса

8 декабря в столице Литвы Вильнюсе закончился судебный процесс   над  журналистом  А. Суткусом. Его  обвиняли  в  том, что он якобы нарушил  506 статью Административного  кодекса Литовской Республики (Невыполнение приказов должностного лица). Сам журналист обвинение отрицал, по его мнению он только выполнял свою работу. Как оказалось, он был прав. Решением суда административное дело прекращено. Continue reading “Суд прекратил преследование литовского журналиста А.Суткуса” »

Socializmas ir kapitalizmas. Faktai be komentarų

Dabarties pasaulyje dažnai svarstoma apie socializmo ir kapitalizmo  skirtumus, kartais užverda aštrios diskusijos. Tačiau  pažvelkime į tuos skirtumus be didelių aistrų, vengdami komentarų, tiesiog žvelgdami į konkrečius  faktus. Šiuo metu pasaulyje yra apie trisdešimt šalių, kuriose egzistuoja socialistinė santvarka arbas jas valdo kairiosios vyriausybės, vykdančios socialinės valstybės modelį. Tai Kinija, Vietnamas, Kuba, kaimyninė Baltarusija, kiek toliau nuo Baltarusijos esančios Čekija, Slovakija, Slovėnija, Lotynų Amerikos valstybės Urugvajus, Čilė, Bolivija, Ekvadoras ir kai kurios kitos šio regiono šalys bei dar visa eilė pasaulio kraštų. Continue reading “Socializmas ir kapitalizmas. Faktai be komentarų” »

Buvusio SLF pirmininko pasisakymas suvažiavimo metu

Iš visos Lietuvos susirinkę suvažiavimo delegatai šiltai šnekučiuodami pradėjo užplanuotą renginį. Tiesa, ne visais momentais buvo šilta aplinka, nes prieš pat suvažiavimo pradžią vienas SLF narys agresyviai ir negražiai kalbėjo SLF vadovybės atžvilgiu, ir vienu metu vos nepaleido kumščių į darbą. Kilus tokiam incidentui buvo iškviesta apsauga po ko emocingas žmogus buvo iš konferencijų salės pašalintas. Prasidėjus renginiui gerbiamas Karlis Bilans (jau gana seniai jis nebėra SLF narys) iš  tos pačios komandos, kurioje yra ir emocingas žmogus, perskaitė draugo Michailo Bugakovo kreipimąsi į suvažiavimą, išklausė kai kurias replikas iš salės, išklausė SLF pirmininko pasisakymą ir pasišalino. Continue reading “Buvusio SLF pirmininko pasisakymas suvažiavimo metu” »

В ЛИТВЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ РЕПРЕСИИ ПРОТИВ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОПОЗИЦИИ

С 21 августа по 25 сентября в столице Литве Вильнюсе проходила гражданская акции-голодовка у президентского дворца. Участникам этой  акции активно мешали провокаторы, а 25 сентября  голодовка была прекращена после силового разгона акции. Спецназ задержал участников акции, а все палатки  были быстро убраны из площади. Continue reading “В ЛИТВЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ РЕПРЕСИИ ПРОТИВ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОПОЗИЦИИ” »

Крестовый поход против оппозиции продолжается

С 21 августа по 25 сентября в столице Литве Вильнюсе проходила гражданская акции-голодовка у президентского дворца. Участникам этой  акции активно мешали провокаторы, а 25 сентября  голодовка была прекращена после силового разгона акции. Спецназ задержал участников акции, а все палатки  были быстро убраны из площади. Сейчас новый поворот-прокуратура начало  расследование  по таким статьям  УК Литвы-283 ст.(Массовые беспорядки) и 284 ст.(Нарушение общественного порядка). Continue reading “Крестовый поход против оппозиции продолжается” »

Socialistinio Liaudies fronto suvažiavimas

Liepos 1 d. Kaune įvyko Socialistinio Liaudies fronto (SLF) suvažiavimas. Po dalyvių registracijos pasisakė SLF pirmininkas E. Jagelavičius ir pirmininko pavaduotojas G. Grabauskas. Po jų pasisakymo keletas žmonių-SLF nariai ir vienas iš buvusių organizacijos narių išsakė kritines pastabas organizacijos veiklos ir SLF vadovų atžvilgiu. SLF pirmininkas E. Jagelavičius į tai atsakė, jog SLF veikia sunkiomis sąlygomis-dėl valdžios struktūrų trukdymo buvo sunku vykdyti pertvarkos procesą, net bandyta vykdyti organizacijos likvidavimo procedūrą. Ir tik teismo sprendimas  pačioje 2016 m. pabaigoje leido tęsti SLF pertvarką. Jis pabrėžė, jog kairioji organizacija veikia, bendrauja ir su užsienio šalių socialistais, leidžia informacinius lapelius ir savo laikraštį. Po to vyko balsavimai dėl  įstatų tvirtinimo, dėl kitų juridinių procedūrų, dėl SLF programos. Continue reading “Socialistinio Liaudies fronto suvažiavimas” »