Antifašizmas

Kaip buvo žudomi žydai ir kiti taikūs Lietuvos žmonės?

Praėjo jau 76  metai nuo  masinių žudynių pradžios. 1941 m birželį prasidėjo karas, į Lietuvą įsiveržė vokiečiai. Tuo metu Pakruojo krašte kūrėsi baltaraiščių gaujos. Aktyvūs buvo mums kiek žinomi buvęs karininkas Jonas  Tinteris, Petras Beleckas, Jonas Treškevičius. Šalia jų veikė ir kiti, kai kurie iš jų buvę smetoninės policijos darbuotojai, buvo ir priviliotų paprastų kaimo žmogelių. Buvo suimami komunistai, komjaunuoliai, valsčių raštinėse dirbę žmones, kaimų seniūnai.  Žmonės buvo varomi į Linkuvoje esantį baltaraiščių štabą, ten mušami, kankinami, o naktimis juos išvarydavo ir sušaudydavo. Continue reading “Kaip buvo žudomi žydai ir kiti taikūs Lietuvos žmonės?” »

ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ (3). По тропам советских партизан

В последнее время в Литве разжигается военная истерия и ксенофобия (особенно русофобия, антисемитизм и анти социализм). Это  разрушает общество. Между тем многие важные факты истории Литвы искажается или   отодвигается на второй план, избегая говорить о них. Особенно  умалчивается о деятельности советских партизан (об их героической борьбе с гитлеровскими оккупантами и местными предателями). Continue reading “ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ (3). По тропам советских партизан” »