Antifašizmas

На суде В. Титова-столкновение разных ценностей

14 ноябре в Вильнюсе, в Верховном  администрационном суде  Литвы состоялось судебное заседание, в котором обсуждалось-нарушил ли депутат городского совета Клайпеды Вячеслав Титов присягу или нет. Депутат заявил,  что в Литве прославленный командир ,,лесных братьев” Адолфас Раманаускас-Ванагас был нацистский преступник и участвовал в массовых убийствах мирных жителей. С вопросом –нарушил ли Титов свою присягу или нет  в суд обратилась специальная комиссия городского совета. Перед судебным  заседанием недалеко от здании суда  состоялось гражданская акция ,,За свободу слова”. Continue reading “На суде В. Титова-столкновение разных ценностей” »

ЗА СЛОВА ,,13 ЯНВАРЯ В ВИЛНЮСЕ БОЕВИКИ СТРЕЛЯЛИ С КРЫШ” КРУПНЫЙ ШТРАФ- ОСУЖДЕН БЛОГГЕР СИМОНАС ЗАГУРСКАС

В Литве продолжаются политические репресии-28 сентября  осужден известный блогер Симонас Загурскас.  Закончился политический  судебный процесс,  в котором этого гражданина Литвы судили за его слова о событиях 13-го января 1991 года. Continue reading “ЗА СЛОВА ,,13 ЯНВАРЯ В ВИЛНЮСЕ БОЕВИКИ СТРЕЛЯЛИ С КРЫШ” КРУПНЫЙ ШТРАФ- ОСУЖДЕН БЛОГГЕР СИМОНАС ЗАГУРСКАС” »

V.Titovas ir jo bendražygiai pagerbė Vanago aukas

Rugsėjo  10 d.  grupė antifašistų-Lietuvos Rusų sąjungos ir Socialistinio Liaudies fronto narių aplankė Dzūkijos kraštą. Pagrindinis kelionės tikslas-Merkinė ir jos apylinkės, pagerbti žymaus neva ,,didvyrio“ Adolfo Ramanausko-Vanago aukas. Savo laiku tas veikėjas čia praūžė kaip viesulas, dar 1941 m. birželio mėnesį jis vadovavo hitlerinių diversantų grupei, kuri pasižymėjo jau pirmomis vokiečių okupantų įsiveržimo į Lietuvą dienomis-Vanagas ir kiti grupės nariai šaudė į besitraukiančius tarybinius karius, taigi tiesiogiai rėmė okupantus. Continue reading “V.Titovas ir jo bendražygiai pagerbė Vanago aukas” »

Антифашисты Литвы почтили память уничтоженной русской деревни

20 августа группа группа литовских антифашистов  почтила память уничтоженной деревни Вашуокенай в районе Аникщей. Там в августе 1947 года так называемые ,,лесные братья”  ночью напали  на деревню и убили 21 человека. Убили потому, что большинство из них были русские. Это один из примеров  этнической ,,чистки”, которую  проводили ,,лесные”. Continue reading “Антифашисты Литвы почтили память уничтоженной русской деревни” »

НАСТАЛО ВРЕМЯ ДЛЯ ,,МИССИИ ОРЁЛ”

В современной  Литве происходит противоречивые процессы. Иногда  совсем к месту литовская народная поговорка-,,Сам бьет , сам кричит”. Конкретный пример- долгие годы проводилась ,,Миссия Сибирь”, в Сибирь отправлялись группы молодежи под присмотром старших кураторов, они ухаживали за могилами ссыльных, встречались с  представителями общин местных литовцев. Continue reading “НАСТАЛО ВРЕМЯ ДЛЯ ,,МИССИИ ОРЁЛ”” »

СПЕЦСЛУЖЫ ЛИТВЫ ПРОВЕЛИ ОБЫСКИ У АНТИФАШИСТА В. ТИТОВА

2 августа спецслужбы  провели  обыски у депутата горсовета Клайпеды Вячеслава Титова. Удалось связаться с В. Титовым, он рассказал о том, что произошло -,,Сначала  группа работников спецслужб появилась у меня дома. Они пришли, показали удостоверение работников Управление по тяжёлым преступления криминальной полиции и ордер на обыск.  В квартире они начали обыск 9.20. В моём  бюро начали обыск в 12. 15, закончили после  13.30. Унесли компьютеры, документы, разную литературу-листовки, записные книжки и  т.д. Унесли даже плакаты. В ордере написано, что  суд г. Клайпеды дал разрешение на обыск  31 июля”. Continue reading “СПЕЦСЛУЖЫ ЛИТВЫ ПРОВЕЛИ ОБЫСКИ У АНТИФАШИСТА В. ТИТОВА” »

KODĖL ŽEMINAMAS SU FAŠIZMU KOVOJUSIŲ 16-OSIOS LIETUVIŠKOSIOS DIVIZIJOS KARIŲ ATMINIMAS?

Lietuvoje daug konkrečių pavyzdžių-kaip iškraipoma bei falsifikuojama istorija, kaip vykdomos tamsios šmeižto kampanijos.  ,, Laisvame laikraštyje“ pasirodo konkretūs straipsniai, kuriuose iškeliami aktualūs klausimai, susiję su mūsų istorija, su įdomiais faktais, dažnai nutylimais arba iškraipomais nomenklatūrinės spaudos. Continue reading “KODĖL ŽEMINAMAS SU FAŠIZMU KOVOJUSIŲ 16-OSIOS LIETUVIŠKOSIOS DIVIZIJOS KARIŲ ATMINIMAS?” »

ĮVAIRIOSE LIETUVOS VIETOSE PAGERBTOS FAŠIZMO AUKOS

Prieš 77 metus,  1941 m birželio 22-ają,  prasidėjo Antrasis pasaulinis karas, į Lietuvą įsiveržė vokiečių okupantai. Per kelerius metus jie kartu su vietiniais išdavikais Lietuvos teritorijoje nužudė apie 700 tūkstančių žmonių. Kituose regiono kraštuose ir plačiau Europoje buvo nužudyta milijonai žmonių. Birželio 22-ają įvairiuose Europos kraštuose minima Atminties ir gedulo diena. Lietuvoje ši diena minėta įvairiose šalies vietose-Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir kitur. Continue reading “ĮVAIRIOSE LIETUVOS VIETOSE PAGERBTOS FAŠIZMO AUKOS” »

VILNIUJE VYKO PROTESTO AKCIJA PRIEŠ LATVIJOJE KLESTINČIAS REPRESIJAS. TOKIOS AKCIJOS ĮVYKO DVIDEŠIMTYJE EUROPOS ŠALIŲ

Latvijoje  nuo šių metų pradžios sustiprėjo  politinės represijos . Nuožmiai persekiojamas žurnalistas J. Aleksejevas, sausio mėnesį iš Latvijos deportuoti žinomi Rusijos žurnalistai Olga ir Anatolijus Kurlajevai. Nuo balandžio  20 d. kalėjime įkalintas ir jau du mėnesius laikomas žinomas visuomenininkas, žmogaus teisių gynėjas prof. A. Gaponenko, kiek vėliau suimtas ir dvi savaites kalintas jo  kolega V. Lindermanas, bylos iškeltos ir T. Ždanok bei kai kuriems kitiems politikams, žmogaus teisių gynėjams. Visi jie persekiojami dėl taikios veiklos-nuoseklios antikarinės bei antifašistinės pozicijos, rusakalbių piliečių teisių gynimo, tvirtai ginant piliečių teises mokytis mokyklose savo gimtąja kalba. Continue reading “VILNIUJE VYKO PROTESTO AKCIJA PRIEŠ LATVIJOJE KLESTINČIAS REPRESIJAS. TOKIOS AKCIJOS ĮVYKO DVIDEŠIMTYJE EUROPOS ŠALIŲ” »

BIRŽELIO 6-AJĄ VILNIUJE—AKCIJA ,,PAKILKIM, ŽMONĖS PAVERGTIEJI!” PO JOS G. GRABAUSKO IR Ž. RAZMINO TEISMAS

Lietuvoje ir toliau sukasi represijų ratas. Profašistinis režimas tikrai ,,veikia“, jau toks lietuviškas ,,demokratijos rojus“, kad  iš jo  į Vakarus pabėgo apie du milijonai žmonių. Kaip taikliai teigia docentas E. Satkevičius-,,Vyksta Lietuvos gyventojų išvarymas į Vakarus“. Tačiau dėl to niekas bylų nekelia, kaip nekeliama bylų ir korupcijos pelkėje atsidūrusiai prezidentei, ir jos korupciniams globotiniams L. Kasčiūnui, A. Anušauskui bei kitiems profašistiniams veikėjams. Continue reading “BIRŽELIO 6-AJĄ VILNIUJE—AKCIJA ,,PAKILKIM, ŽMONĖS PAVERGTIEJI!” PO JOS G. GRABAUSKO IR Ž. RAZMINO TEISMAS” »