Antifašizmas

Власти ЛИТВЫ ОТКАЗЫВАЕТСЯ СНЕСТИ ПАМЯТНИКИ НАЦИСТКИМ ПРЕСТУПНИКАМ ПОВИЛАСУ ПЛЕХАВИЧЮСУ И ЙОНАСУ ЖЕМАЙТИСУ-ВИТАУТАСУ

C 1990 года в Литве началось возведение культа нацистских преступников, тех, которые в 1941 г.-1944г. участвовали в геноциде евреев, в массовом уничтожении мирных жителей,  коммунистов, комсомольцев, советских активистов и советских военнопленных  в Литве, а так же в массовых убийствах евреев, советских партизан и  советских военнопленных  в Белоруссии. Continue reading “Власти ЛИТВЫ ОТКАЗЫВАЕТСЯ СНЕСТИ ПАМЯТНИКИ НАЦИСТКИМ ПРЕСТУПНИКАМ ПОВИЛАСУ ПЛЕХАВИЧЮСУ И ЙОНАСУ ЖЕМАЙТИСУ-ВИТАУТАСУ” »

NATO filmas – „pasakėlė iš rūsio”? Istorinė tiesa ir istorijos klastojimas

 Nuo 2017 m. liepos pradžios Lietuvoje ir už jos ribų daug triukšmo kelia NATO filmo apie pokario pasipriešinimą Baltijos kraštuose pasirodymas. Kas tai per kūrinys? Tokio filmo pasirodymas gal būtų sveikintinas, tačiau yra svarbi aplinkybė, tai ne istorinis filmas, o grynai propagandinis kūrinys. Jame visiškai nutolta nuo istorinės tiesos. Continue reading “NATO filmas – „pasakėlė iš rūsio”? Istorinė tiesa ir istorijos klastojimas” »

MES UŽ TAIKĄ!

 LIETUVOJE ATVIRAI KURSTOMA KARINĖ ISTERIJA. LIETUVOJE ATGIMSTA FAŠIZMAS, VYKSTA MASINIAI ŽMOGAUS TEISIŲ PAŽEIDIMAI IR MASINĖ DEPORTACIJA Į VAKARUS

Mes pasisakome už Lietuvą neutralią šalį, kaip taikos zoną. Kviečiame telktis antikarines pažiūras turinčius žmones

Mes pasisakome už tautų draugystę. Už žmogaus  teisių gynimą ir Lietuvos išlikimo problemos sprendimą (remiame idėjas ir veiksmus, kurie gali pažaboti grėsmingą masinės emigracijos bangą, kartais jau vadinama masiniu žmonių išvarymu į Vakarus)

Mes pasisakome už istorinės atminties puoselėjimą, ksenofobijos (rusofobijos, antisemitizmo ir kt. ksenofobijos formų)  užkardymą

  Remiame  antifašistines iniciatyvas-prižiūrėti ir puoselėti dar esančius paminklus bei kitus objektus, kuriais pagerbiamas antifašistų, Antrojo pasaulinio karo gale Lietuvą iš fašistų išvadavusių tarybinės armijos karių, atminimas, siekti neteisėtai nugriautų antifašistų paminklų atstatymo. Konkrečiai pasisakome už paminklų Lietuvos patriotams  J. Janoniui, P. Cvirkai, S. Nėriai ir kitiems jų bendražygiams, išsaugojimą, taip pat už gatvių pavadinimų, kurioms suteiktas šių patriotų vardas, bei L. Giros, P. Pajarskio, V. Montvilos, K.Macevičiaus vardais pavadintų gatvių išsaugojimą. Smerkiame barbariškus reiškinius-kai Lietuvoje pastatyta daug paminklų nacistiniams nusikaltėliams ( J. Noreikai-generolui Vėtrai, J. Žemaičiui-Vytautui, J. Krikštaponiui, A. Slučkai-Šarūnui ir kitiems) , jų vardais pavadintos gatvės bei kiti objektai, mes aiškiai pasisakome už tokių paminklų pašalinimą ir įvairių su nacistiniais nusikaltėliais susijusių objektų pavadinimų keitimą.

Lietuvos išlikimas tai esminė problema. Valdžios klanų maskuojamas masinis žmonių išvarymas į Vakarus kelia dideles grėsmes. Daugiau nei pusantro milijono  žmonių per 27 metus paliko Lietuvą, tai daugiau nei trečdalis šalies gyventojų.   

 Kita aktualija-dabarties Lietuvoje kai kurios knygos jau faktiškai draudžiamos . Jos išimamos iš knygynų lentynų, iš bibliotekų. Tokie procesams diriguoja kariškiai-LR Kariuomenės Strateginės komunikacijos departamento darbuotojai.  Turime ginti žodžio laisvę, nes dabarties Lietuva jau primena tuos laikus, kai mūsų kraštą valdė profašistinis Smetonos režimas.

Lietuvos antifašistai, vienykimės!

Socialistinis Liaudies frontas-kontakt. Telf. 8606 33268

Lietuvos Taikos gynimo komitetas-kontakt. Telf. -8648 40120

Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų sąjunga-kontakt. Telf.-8608 00512

Украйнизация” Литвы-по примеру бандеровcкого ,,Миротворца” появились ,,черные списки”

В Литве продолжается политическое давления, грязная кампания клеветы и запугивание против представителей оппозиции. 13 января открылся интернет-сайт www.vatnikas.lt. В этом сайте публикуется  ,,черный список” якобы ,,врагов Литвы” и ,,враждебных” средств массовой информации. Continue reading “Украйнизация” Литвы-по примеру бандеровcкого ,,Миротворца” появились ,,черные списки”” »

Klaipėdoje baigėsi politinis teismo procesas. Vasario 26 d. bus skelbiamas nuosprendis

Sausio 9 d. Klaipedos apygardos teisme baigėsi politinis teismo procesas-taip vadinama ,,antikonstitucinė byla“. Trys Lietuvos piliečiai-O. Titorenko, Ž. Razminas ir G. Grabauskas teisiami dėl proklamacijų prieš euro įvedimą ir prieš karo kurstymą, agresyvų NATO bloką, už taiką ir teisingumo atstatymą Lietuvoje platinimo ar laikymo. Procesas prasidėjo 2017 m. balandžio 25 d., vyko keliolika posėdžių. Continue reading “Klaipėdoje baigėsi politinis teismo procesas. Vasario 26 d. bus skelbiamas nuosprendis” »

Socialistinio Liaudies fronto pirmininko Giedriaus Grabausko paskutinis žodis politinio teismo proceso paskutiniame posėdyje-sausio 9 d. Klaipėdos apygardos teisme

GERBIAMAS TEISME, GERBIAMI PROCESO DALYVIAI IR STEBĖTOJAI,

Esu teisiamas šiame teismo procese nuo 2017 m. balandžio mėnesio, tačiau byla  prasidėjo gerokai anksčiau. Savo kaltės nepripažįstu, nes kaltinimai nepagristi ir paremti daugiau prielaidomis, negu faktais. Esu nekaltas ir atmetu visus kaltinimus. Continue reading “Socialistinio Liaudies fronto pirmininko Giedriaus Grabausko paskutinis žodis politinio teismo proceso paskutiniame posėdyje-sausio 9 d. Klaipėdos apygardos teisme” »

Литовские антифашисты требует убрать памятники П. Плехавичюса и Й. Жемайтиса- Витаутаса

5 января председатель Социалистического Народного фронта  (СНФ) и представитель Комитета защиты мира Литвы Альгирдас Каваляускас (прилагаем фото) вручили представителям  мереи Каунаса заявления с требованием убрать из центра  Каунаса памятники нацистским преступникам Повиласу Плехавичюсу и Йонасу Жемайтису-Витаутасу (прилагаем текст заявления на литовском языке). Continue reading “Литовские антифашисты требует убрать памятники П. Плехавичюса и Й. Жемайтиса- Витаутаса” »

Литовский суд вынес мягкий приговор убийцам-неофашистам

29 декабря  окружной  суд Вильнюса вынес приговор неофашистам, которые убили композитора Томаса Добровольскиса за то, что он заявил-,,Я за Путина”.Это убийство совершено в конце декабря 2014 года. 6 неофашистов стояли у  кафе в центре Вильнюса. Они громко кричали-,,Кто за Путина?”. Рядом проходил Т. Добровольскис, он сказал ,,Я за Путина”. Вся группа неофашистов напала на него, били руками, ногами, палками. Композитора отвезли в больницу, он умер через несколько дней. Все шестеро убийц и раньше отличались тем, что нападали на граждан Литвы русского происхождения или туристов из России, их избивали. Кроме того, они были постоянными участниками парадов неофашистов в Вильнюсе  и Каунасе. Continue reading “Литовский суд вынес мягкий приговор убийцам-неофашистам” »

Культ нацистких преступников в Литве

C 1990 года в Литве началось возведение культа нацистских преступников, тех, которые в 1941 г.-1944г. участвовали в геноциде евреев, в массовом уничтожении мирных жителей,  коммунистов, комсомольце, советских активистов и советских военнопленных  в Литве, а так же в массовых убийствах евреев, советских партизан и  советских военнопленных  в Белоруссии. Continue reading “Культ нацистких преступников в Литве” »