Antifašizmas

Митинг в честь боевого крещение 16-ой литовской дивизии в Орловской области

24 февраля  в Орловской области состоялся митинг в честь боевого крещение 16-ой литовской дивизии. Он проходил в село Алексеевка, там, где в феврале 1943 года шли бои с немецкими оккупантами. Выступали представители официальной власти, журналисты, представители молодежи. Вот моменты некоторых выступлений : Continue reading “Митинг в честь боевого крещение 16-ой литовской дивизии в Орловской области” »

Неофашисты в Литве несли факелы и портреты нацистских преступников

16 февраля в столице Литвы Вильнюсе состоялся парад неофашистов. Около 600 человек прошли по центру Вильнюса с факелами и портретами нацистских преступников, таких как Йонас Норейка-генерал Ветра, Антанас Балтусис-Жвеяас, Повилас Плехавичюс, Йонас Жемайтис-Витаутас, Казис Шкирпа, Адолфас Раманаускас –Ванагас. Эти преступники с июня 1941 г. убивали евреев, социалистов, коммунистов, представителей прогрессивной интеллигенции, советских военнопленных. Continue reading “Неофашисты в Литве несли факелы и портреты нацистских преступников” »

ПО ТРОПАМ ХОЛОКОСТА. 2018 год в Литве обьявлен годом участника Холокоста А.Раманаускаса-Ванагаса

В 2013-2017 г. разгорелись страсти из-за сомнительной репутации «героев». Они были представлены как крупные «борцы», «герои», а в действительности значительная их часть была просто нацистскими преступниками. «Свободная газета»(,,Laisvas laikraštis), интернет-портал www.slfrontas.lt и некоторые другие информационные ресурсы Литвы неоднократно опиcали ,,подвиги” Й. Норейки-генерала Ветры, Й. Крикштанониса, А. Балтусиса-Жвейиса, И. Мисюнаса- Зеленого Дьявола, Ф. Гавенаса-Вампира, А. Случки-Шарунаса, Й. Жемайтиса-Витаутаса и других подобных деятелей, активных участников Холокоста и других нацистких преступлений. Continue reading “ПО ТРОПАМ ХОЛОКОСТА. 2018 год в Литве обьявлен годом участника Холокоста А.Раманаускаса-Ванагаса” »

Docento Edvardo Satkevičiaus pareiškimas keliomis kalbomis dėl Lietuvos žmonių masinio išvarymo į Vakarus ir kitų tikrų grėsmių Lietuvai

Contemporary Genocide in Lithuania

Lithuania’s population is rapidly decreasing and the use of the Lithuanian language is rapidly decreasing. Languages similar to Lithuanian and Latvian six thousand years ago were distributed in Palestine, Turkey, the Balkans. Five thousand years ago, this language spread to the places where it is now Slovakia, Germany, Lithuania, South an Central Russia. About four thousand years ago these languages spread to the places where they are now West China, India, Pakistan, Iran. Continue reading “Docento Edvardo Satkevičiaus pareiškimas keliomis kalbomis dėl Lietuvos žmonių masinio išvarymo į Vakarus ir kitų tikrų grėsmių Lietuvai” »

Власти ЛИТВЫ ОТКАЗЫВАЕТСЯ СНЕСТИ ПАМЯТНИКИ НАЦИСТКИМ ПРЕСТУПНИКАМ ПОВИЛАСУ ПЛЕХАВИЧЮСУ И ЙОНАСУ ЖЕМАЙТИСУ-ВИТАУТАСУ

C 1990 года в Литве началось возведение культа нацистских преступников, тех, которые в 1941 г.-1944г. участвовали в геноциде евреев, в массовом уничтожении мирных жителей,  коммунистов, комсомольцев, советских активистов и советских военнопленных  в Литве, а так же в массовых убийствах евреев, советских партизан и  советских военнопленных  в Белоруссии. Continue reading “Власти ЛИТВЫ ОТКАЗЫВАЕТСЯ СНЕСТИ ПАМЯТНИКИ НАЦИСТКИМ ПРЕСТУПНИКАМ ПОВИЛАСУ ПЛЕХАВИЧЮСУ И ЙОНАСУ ЖЕМАЙТИСУ-ВИТАУТАСУ” »

NATO filmas – „pasakėlė iš rūsio”? Istorinė tiesa ir istorijos klastojimas

 Nuo 2017 m. liepos pradžios Lietuvoje ir už jos ribų daug triukšmo kelia NATO filmo apie pokario pasipriešinimą Baltijos kraštuose pasirodymas. Kas tai per kūrinys? Tokio filmo pasirodymas gal būtų sveikintinas, tačiau yra svarbi aplinkybė, tai ne istorinis filmas, o grynai propagandinis kūrinys. Jame visiškai nutolta nuo istorinės tiesos. Continue reading “NATO filmas – „pasakėlė iš rūsio”? Istorinė tiesa ir istorijos klastojimas” »

MES UŽ TAIKĄ!

 LIETUVOJE ATVIRAI KURSTOMA KARINĖ ISTERIJA. LIETUVOJE ATGIMSTA FAŠIZMAS, VYKSTA MASINIAI ŽMOGAUS TEISIŲ PAŽEIDIMAI IR MASINĖ DEPORTACIJA Į VAKARUS

Mes pasisakome už Lietuvą neutralią šalį, kaip taikos zoną. Kviečiame telktis antikarines pažiūras turinčius žmones

Mes pasisakome už tautų draugystę. Už žmogaus  teisių gynimą ir Lietuvos išlikimo problemos sprendimą (remiame idėjas ir veiksmus, kurie gali pažaboti grėsmingą masinės emigracijos bangą, kartais jau vadinama masiniu žmonių išvarymu į Vakarus)

Mes pasisakome už istorinės atminties puoselėjimą, ksenofobijos (rusofobijos, antisemitizmo ir kt. ksenofobijos formų)  užkardymą

  Remiame  antifašistines iniciatyvas-prižiūrėti ir puoselėti dar esančius paminklus bei kitus objektus, kuriais pagerbiamas antifašistų, Antrojo pasaulinio karo gale Lietuvą iš fašistų išvadavusių tarybinės armijos karių, atminimas, siekti neteisėtai nugriautų antifašistų paminklų atstatymo. Konkrečiai pasisakome už paminklų Lietuvos patriotams  J. Janoniui, P. Cvirkai, S. Nėriai ir kitiems jų bendražygiams, išsaugojimą, taip pat už gatvių pavadinimų, kurioms suteiktas šių patriotų vardas, bei L. Giros, P. Pajarskio, V. Montvilos, K.Macevičiaus vardais pavadintų gatvių išsaugojimą. Smerkiame barbariškus reiškinius-kai Lietuvoje pastatyta daug paminklų nacistiniams nusikaltėliams ( J. Noreikai-generolui Vėtrai, J. Žemaičiui-Vytautui, J. Krikštaponiui, A. Slučkai-Šarūnui ir kitiems) , jų vardais pavadintos gatvės bei kiti objektai, mes aiškiai pasisakome už tokių paminklų pašalinimą ir įvairių su nacistiniais nusikaltėliais susijusių objektų pavadinimų keitimą.

Lietuvos išlikimas tai esminė problema. Valdžios klanų maskuojamas masinis žmonių išvarymas į Vakarus kelia dideles grėsmes. Daugiau nei pusantro milijono  žmonių per 27 metus paliko Lietuvą, tai daugiau nei trečdalis šalies gyventojų.   

 Kita aktualija-dabarties Lietuvoje kai kurios knygos jau faktiškai draudžiamos . Jos išimamos iš knygynų lentynų, iš bibliotekų. Tokie procesams diriguoja kariškiai-LR Kariuomenės Strateginės komunikacijos departamento darbuotojai.  Turime ginti žodžio laisvę, nes dabarties Lietuva jau primena tuos laikus, kai mūsų kraštą valdė profašistinis Smetonos režimas.

Lietuvos antifašistai, vienykimės!

Socialistinis Liaudies frontas-kontakt. Telf. 8606 33268

Lietuvos Taikos gynimo komitetas-kontakt. Telf. -8648 40120

Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų sąjunga-kontakt. Telf.-8608 00512

Украйнизация” Литвы-по примеру бандеровcкого ,,Миротворца” появились ,,черные списки”

В Литве продолжается политическое давления, грязная кампания клеветы и запугивание против представителей оппозиции. 13 января открылся интернет-сайт www.vatnikas.lt. В этом сайте публикуется  ,,черный список” якобы ,,врагов Литвы” и ,,враждебных” средств массовой информации. Continue reading “Украйнизация” Литвы-по примеру бандеровcкого ,,Миротворца” появились ,,черные списки”” »

Klaipėdoje baigėsi politinis teismo procesas. Vasario 26 d. bus skelbiamas nuosprendis

Sausio 9 d. Klaipedos apygardos teisme baigėsi politinis teismo procesas-taip vadinama ,,antikonstitucinė byla“. Trys Lietuvos piliečiai-O. Titorenko, Ž. Razminas ir G. Grabauskas teisiami dėl proklamacijų prieš euro įvedimą ir prieš karo kurstymą, agresyvų NATO bloką, už taiką ir teisingumo atstatymą Lietuvoje platinimo ar laikymo. Procesas prasidėjo 2017 m. balandžio 25 d., vyko keliolika posėdžių. Continue reading “Klaipėdoje baigėsi politinis teismo procesas. Vasario 26 d. bus skelbiamas nuosprendis” »