Antifašizmas

Atkuriamas Lietuvos Taikos gynimo komitetas

Dabarties Lietuvoje atvirai kurstoma karinė isterija ir vyksta ginklų pirkimo vajus. Be to, Lietuvoje  atgimsta fašizmas, atvirai kurstoma ksenofobija (ypač rusofobija ir antisemitizmas).  Tai kelia dideles grėsmes visuomenei. Be to, grėsmes kelia ir masiniai žmogaus teisių pažeidimas bei masinis šalies gyventojų išvarymas į Vakarus. Grupė piliečių ėmėsi iniciatyvos atkurti Lietuos taikos gynimo komitetą. Šis komitetas savo laiku aktyviai veikė (vienas iš daug nusipelniusių žmonių, kurie aktyviai dalyvavo komiteto veikloje-tai  1970-1980 m. ir 1985-1991 m. šiam komitetui vadovavęs rašytojas Juozas Baltušis). Continue reading “Atkuriamas Lietuvos Taikos gynimo komitetas” »

MES UŽ TAIKĄ!

LIETUVOJE ATVIRAI KURSTOMA KARINĖ ISTERIJA, ATVIRAI KURSTOMA KSENOFOBIJA IR BRUTALUS ŠOVINIZMAS. LIETUVOJE ATGIMSTA FAŠIZMAS, VYKSTA MASINIAI ŽMOGAUS TEISIŲ PAŽEIDIMAI IR MASINĖ DEPORTACIJA Į VAKARUS

Mes pasisakome už Lietuvą neutralią šalį, kaip taikos zoną. Kviečiame telktis antikarines pažiūras turinčius žmones Continue reading “MES UŽ TAIKĄ!” »

В Литве преследуется граждане, которые присматривает за кладбищами борцов против фашизма

21 сентября  мы узнали  о том, как цинично в Литве преследует граждан, которые сохраняют память о советских воинах и присматривают за их кладбищами. Тогда пенсионеру, активисту Социалистического Народного фронта (СНФ) Алгирдасу Янишюсу и двум его товарищем было официально сообщено, что они якобы ,,самовольно  присматривает  за памятником и кладбищами” в небольшом городке Куркляй. Поетому им будет составлены административные протоколы. Continue reading “В Литве преследуется граждане, которые присматривает за кладбищами борцов против фашизма” »

Kaip buvo žudomi žydai ir kiti taikūs Lietuvos žmonės?

Praėjo jau 76  metai nuo  masinių žudynių pradžios. 1941 m birželį prasidėjo karas, į Lietuvą įsiveržė vokiečiai. Tuo metu Pakruojo krašte kūrėsi baltaraiščių gaujos. Aktyvūs buvo mums kiek žinomi buvęs karininkas Jonas  Tinteris, Petras Beleckas, Jonas Treškevičius. Šalia jų veikė ir kiti, kai kurie iš jų buvę smetoninės policijos darbuotojai, buvo ir priviliotų paprastų kaimo žmogelių. Buvo suimami komunistai, komjaunuoliai, valsčių raštinėse dirbę žmones, kaimų seniūnai.  Žmonės buvo varomi į Linkuvoje esantį baltaraiščių štabą, ten mušami, kankinami, o naktimis juos išvarydavo ir sušaudydavo. Continue reading “Kaip buvo žudomi žydai ir kiti taikūs Lietuvos žmonės?” »

ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ (3). По тропам советских партизан

В последнее время в Литве разжигается военная истерия и ксенофобия (особенно русофобия, антисемитизм и анти социализм). Это  разрушает общество. Между тем многие важные факты истории Литвы искажается или   отодвигается на второй план, избегая говорить о них. Особенно  умалчивается о деятельности советских партизан (об их героической борьбе с гитлеровскими оккупантами и местными предателями). Continue reading “ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ (3). По тропам советских партизан” »