Uncategorised

SOCIALISTINIS LIAUDIES FRONTAS PALAIKO PERSEKIOJAMUS MOKYTOJUS

Padėtis Lietuvos švietimo sistemoje sudėtinga. Mažėja mokinių ir studentų skaičius, kai kurios provincijos mokyklos išvis uždaromos, kaip kad populiariai sakoma -,,sujungiamos“. Pedagogai pageidauja didesnių atlyginimų, tačiau valdžios atstovai vengia atsižvelgti į jų pageidavimus. Padėtimi Lietuvos švietimo sistemoje tenka domėtis jau eilę metų. Socialistinio Liaudies fronto(SLF) ir Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų sąjugos atstovai G. Grabauskas, D.Šulcas, E. Satkevičius, J. Sokolovskaja, H.Juodiška ir kiti aktyvūs piliečiai daug kartų lankėsi įvairiose mokyklose, bendravo ir su įvairių miestų savivaldybių švietimo skyrių vadovais, su LR Švietimo ministerijos atstovais bei įvairiais būdais padėdavo pedagogams ginti jų teises. Continue reading “SOCIALISTINIS LIAUDIES FRONTAS PALAIKO PERSEKIOJAMUS MOKYTOJUS” »

KVIEČIAME PAGERBTI KETURIS KOMUNARUS!

GRUODŽIO 29 D. 15 VAL. ĮVYKS KETURIŲ KOMUNARŲ MINĖJIMAS KAUNE (AUKŠTUJŲ ŠANČIŲ KARIŲ KAPINĖS, AŠMENOS GATVĖJE). PAGERBSIME PO 1926 M.GRUODĮ ĮVYKDYTO KARINIO PERVERSMO SUIMTUS BEI PO SUFABRIKUOTO TEISMO PROCESO SUŠAUDYTUS LKP LYDERIUS-KAROLĮ POŽELĄ, KAZĮ GIEDRĮ, JUOZĄ GREIFENBERGERĮ IR RAPOLĄ ČARNĄ.

PAGERBKIME ŠIUOS DIDVYRIUS!

SOCIALISTINIO LIAUDIES FRONTO VALDYBA

KONTAKT.  TELF-8606 33268