admin

KONFERENCIJOS KAUNE DALYVIAI PAMINĖJO PROFAŠISTINIO SMETONOS REŽIMO ŽLUGIMO METINES IR APTARĖ KONKREČIAS PAŽANGIŲ JĖGŲ VEIKLOS GAIRES

Birželio 15 d. Kaune įvyko įvyko konferencija ,,Istorine atmintis.  Tarp karo ir taikos“.  Šį renginį organizavo Socialistinis Liaudies frontas (SLF) ir Lietuvos žmogaus teisių  stebėtojų sąjunga. Konferencijos pradžioje pasisakė SLF pirmininkas  Giedrius Grabauskas. Jis pabrėžė, jog birželio 15-tai šventinė data, prieš 78 metus žlugo profašistinis Smetonos režimas, vykdęs žmonių skurdinimą ir masines politines represijas. Continue reading “KONFERENCIJOS KAUNE DALYVIAI PAMINĖJO PROFAŠISTINIO SMETONOS REŽIMO ŽLUGIMO METINES IR APTARĖ KONKREČIAS PAŽANGIŲ JĖGŲ VEIKLOS GAIRES” »

Lietuvos išlikimo klausimas šimtmečio istorinių įvykių kontekste

Per šimtą metų nuo 1918 m. Lietuva patyrė daugybę sukrėtimų. Kito demografinė ir socialinė padėtis. Profašistinis Smetonos režimas, kuris žlugo lygiai prieš 78 metus, buvo tikras išnaudotojų režimas, vykdės ir masines politines represijas. Po jo žlugimo prasidėjo Tarybų valdžios kūrimas Lietuvoje. Nuo 1945 m. formavosi dalinai beklasė visuomenė, ir ypač 1960-1976 m. pasiektas socialinis progresas, suklestėjo švietimo ir kultūros sritys. Continue reading “Lietuvos išlikimo klausimas šimtmečio istorinių įvykių kontekste” »

Toliau tęsiasi taip vadinama ,,antikonstitucinė byla”. Ž. Razminas paskelbė jog kreipsis į tarptautinė bendruomenę dėl teisinės gynybos

Birželio 6 d. Vilniuje prie LR Apeliacinio teismo vyko pilietinė akcija, po jos teismo rūmuose vyko teismo posėdis –prasidėjo antras politinio  proceso etapas. Teisiami G. Grabauskas ir Ž. Razminas. Akcijos metu piliečiai pareiškė savo poziciją-jie protestavo prieš politines represijas ir karo kurstymą, pasisakė už žodžio laisvę ir Lietuvą kaip taikos zoną. ,,Turime įvertinti korumpuotų klanų veiksmus, ir atkurti teisingumą Lietuvoje. Nes mūsų kraštas ekonomiškai sužlugdytas, o politinės represijos jau tapo kasdienybe“-teigė vienas iš pasisakiusių, Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų sąjungos pirmininkas Donatas Šulcas. Continue reading “Toliau tęsiasi taip vadinama ,,antikonstitucinė byla”. Ž. Razminas paskelbė jog kreipsis į tarptautinė bendruomenę dėl teisinės gynybos” »

BIRŽELIO 6-AJĄ VILNIUJE—AKCIJA ,,PAKILKIM, ŽMONĖS PAVERGTIEJI!” PO JOS G. GRABAUSKO IR Ž. RAZMINO TEISMAS

Lietuvoje ir toliau sukasi represijų ratas. Profašistinis režimas tikrai ,,veikia“, jau toks lietuviškas ,,demokratijos rojus“, kad  iš jo  į Vakarus pabėgo apie du milijonai žmonių. Kaip taikliai teigia docentas E. Satkevičius-,,Vyksta Lietuvos gyventojų išvarymas į Vakarus“. Tačiau dėl to niekas bylų nekelia, kaip nekeliama bylų ir korupcijos pelkėje atsidūrusiai prezidentei, ir jos korupciniams globotiniams L. Kasčiūnui, A. Anušauskui bei kitiems profašistiniams veikėjams. Continue reading “BIRŽELIO 6-AJĄ VILNIUJE—AKCIJA ,,PAKILKIM, ŽMONĖS PAVERGTIEJI!” PO JOS G. GRABAUSKO IR Ž. RAZMINO TEISMAS” »

Kodėl JAV ambasadorius Vokietijoje apsaugo žmonių pardavėją?

Tai ne paslaptis, kad Trampo administracija, kuria veikę beveik 16 mėnesius, išgyvena labai sunkų laikotarpį ir bando parengti kandidatus aukštiems pareigoms užimti. Labai didelis kiekis gerai apmokamų vietų mūsų sostinėje, tame tarpe aukščiausių valdininkų, iš tų, dėl kurių pretendentai drastiškai kariauja dėl vietos vyriausybėje, lieka neužimtos. Pirmą eilė, tą faktą galima paaiškinti tuo, kad Baltosiose rūmuose dirba tinginiai, ir tuo, kad jie parenka tokios probleminės kandidatūros , kurios labai sunkiai gauna pripažinimą. Atrodo, kad kai kurios iš tų laisvų vietų negalės būti užimtos, kol Donaldas Trampas pasiliks mūsų prezidentu.  Continue reading “Kodėl JAV ambasadorius Vokietijoje apsaugo žmonių pardavėją?” »

PROFAŠISTINIO REŽIMO REPRESIJOS. BIRŽELIO MĖNESĮ VYKS G. GRABAUSKO, Ž. RAZMINO, P. MASILIONIO IR V. KLOPOVSKIO TEISMAI

Lietuvoje ir toliau sukasi represijų ratas. Profašistinis režimas tikrai ,,veikia“, jau toks lietuviškas ,,demokratijos rojus“, kad  iš jo  į Vakarus pabėgo apie du milijonai žmonių (tai emigracijos procesų tyrėjo docento E. Satkevičiaus duomenys. Ko gero tikri, nes režimui tarnaujanti statistikos žinyba visus formaliai mūsų šalyje registruotus žmones priskiria čia gyvenantiems, nors daug tokių žmonių tik registruoti Lietuvoje, o faktiškai gyvena Anglijoje, Airijoje, Norvegijoje, Ispanijoje ir kituose užsienio kraštuose ). O represijos puikus būdas dar labiau išvalyti Lietuvą.  Korumpuoti klanai matyt tikisi-gal persekiojami žmonės irgi pasitrauks iš Lietuvos? Continue reading “PROFAŠISTINIO REŽIMO REPRESIJOS. BIRŽELIO MĖNESĮ VYKS G. GRABAUSKO, Ž. RAZMINO, P. MASILIONIO IR V. KLOPOVSKIO TEISMAI” »

B DILPŠIENĖ-,,GAL IR GERAI, KAD PATEKAU Į VATNIKŲ SARAŠUS”

ATVIRAS LAISKAS PONAMS D. GRYBAUSKAITEI IR M. LAURINKUI

Kreipiniai ,,ponas, ponia“ šiandien išardė žmonių savitarpio draugišką bendrystę. Juokinga ponu vadinti lietuvaitį, kuris konteineryje  ieško duonos. Gal nuo to ir pradėkime, ar tie išsireiškimai ,,ponas, ponia“ arti tiesos. Ar tai pagarba ubagui? Continue reading “B DILPŠIENĖ-,,GAL IR GERAI, KAD PATEKAU Į VATNIKŲ SARAŠUS”” »

В ПРИЦЕЛЕ СПЕЦЛУЖБ ЛИТВЫ ОКАЗАЛИСЬ ЖУРНАЛИСТЫ В. КЛОПОВСКИЙ И Л. РАГЕЛЬСКИЙ

Ситуация с свободой слова в Литве и в Латвии сложная. Это доказывают и последние событие.  В Латвии два известных общественных деятелей оказались в тюрьме-А. Гапоненко и В. Линдерман. В литовской тюрьме 7 дней держали известного литовского блогера С. Загурского. А сейчас атаки  идут на его коллег-литовских журналистов. Continue reading “В ПРИЦЕЛЕ СПЕЦЛУЖБ ЛИТВЫ ОКАЗАЛИСЬ ЖУРНАЛИСТЫ В. КЛОПОВСКИЙ И Л. РАГЕЛЬСКИЙ” »

Lina Pociuvienė: ,,Perspektyvi veikla padeda siekti svajonių”

 

Mūsų gimtajame krašte ekonominė-socialinė padėtis gan prieštaringa. Daug skurdo ir socialinio neteisingumo apraiškų, tuo pačiu regimos be galo pralobusių ir klestinčių žmonių grupės. Tai du priešingi poliai. Tačiau tarp jų yra visko, tame tarpe svarbu tai, jog Lietuvoje gyvena daug gabių, iniciatyvių žmonių, kurie darbuojasi, užsiima menine veikla, kuria sporto sekcijas, saviveiklos kolektuvus,  globoja silpnesnius, kuria smulkaus verslo įmones. Continue reading “Lina Pociuvienė: ,,Perspektyvi veikla padeda siekti svajonių”” »

Dar viena viena politinė byla-persekiojamas žurnalistas V. Klopovskis

Gegužės 10 d. sužinota, jog pradedama byla žurnalisto Vladimiro Klopovskio atžvllgiu. Jis gavo kvietimą gegužės  17 d. atvykti į policijos įstaigą. Kvietimas miglotai parengtas, užtai žurnalistas keliskart skambinosi į policiją ir galu gale sužinojo, jog jam bus pateikti įtarimai. Balandžio 22 d. leidinio ,,Obzor“ žurnalistas V.Klopovskis buvo sulaikytas Vilniaus centre.  Jis bendravo su draugu kavinėje. Joje buvo daug žmonių, staiga žurnalisto bičiulis pastebėjo, jog dingo jo portfelis. Kavinės apsaugininkas iškvietė policiją, nes reikia tirti vagystę. O tai vyko vėliau, primena banditišką išpuolį. Continue reading “Dar viena viena politinė byla-persekiojamas žurnalistas V. Klopovskis” »