admin

KVIEČIAME PAGERBTI KETURIS KOMUNARUS!

GRUODŽIO 29 D. 15 VAL. ĮVYKS KETURIŲ KOMUNARŲ MINĖJIMAS KAUNE (AUKŠTUJŲ ŠANČIŲ KARIŲ KAPINĖS, AŠMENOS GATVĖJE). PAGERBSIME PO 1926 M.GRUODĮ ĮVYKDYTO KARINIO PERVERSMO SUIMTUS BEI PO SUFABRIKUOTO TEISMO PROCESO SUŠAUDYTUS LKP LYDERIUS-KAROLĮ POŽELĄ, KAZĮ GIEDRĮ, JUOZĄ GREIFENBERGERĮ IR RAPOLĄ ČARNĄ.

PAGERBKIME ŠIUOS DIDVYRIUS!

SOCIALISTINIO LIAUDIES FRONTO VALDYBA

KONTAKT.  TELF-8606 33268

Культ нацистких преступников в Литве

C 1990 года в Литве началось возведение культа нацистских преступников, тех, которые в 1941 г.-1944г. участвовали в геноциде евреев, в массовом уничтожении мирных жителей,  коммунистов, комсомольце, советских активистов и советских военнопленных  в Литве, а так же в массовых убийствах евреев, советских партизан и  советских военнопленных  в Белоруссии. Continue reading “Культ нацистких преступников в Литве” »

Ar verta didžiuotis?

2015 m kovo 17 d. laikraštyje ,,Anykšta” (nr.  22)  straipsnyje ,,Černovyznos fejerverkas” rašoma, kad šiandien sukanka 70 metų, kai netolį Deveikių buvusiama Černovyznos kaime Lietuvos partizanai, vadovaujami Vinco Kaulinio-Miškinio, surengė pasalą ir nukovė 9 Vyžuonų būrio stribus ir 3 sovietinės  administracijos aktyvistus. Continue reading “Ar verta didžiuotis?” »

Шабаш антисемитов в Литве

16 декабря я узнал, что 13 декабря в литовском городе Шауляй группа местных антисемитов провела варварскую акцию-они вышли на одну из площадей города, в их руках были плакаты с антисемитскими текстами и флаги с свастикой, они кричали -,,Евреи вон из Литвы!”. Как раз 16-20 декабря я был очень занят, а затем начал выяснять подробности этого события. Узнал, что организатор этой акции-,,знаменитый” Миндаугас Мурза (сейчас он себя называют Гервалдом) . Это известный в Литве неофашист. Continue reading “Шабаш антисемитов в Литве” »

К.ТАЙСАЕВ-,,НАША СИЛА В ЕДИНСТВЕ НАЦИЙ И НАРОДНОСТЕЙ”

В сложной ситуации, когда идет информационная война против социалистических ценностей, когда разжигается русофобия, секретарь ЦК Коммунистической партии  Российской Федерации Казбек Тайсаев подчеркнул : ,,До Великой Октябрьской Социалистической Революции многие люди царской России жили бедно, были игрушками в руках высшего сословия. После революции достигнут прогресс во многих областях.  Continue reading “К.ТАЙСАЕВ-,,НАША СИЛА В ЕДИНСТВЕ НАЦИЙ И НАРОДНОСТЕЙ”” »

Atkuriamas Lietuvos Taikos gynimo komitetas

Dabarties Lietuvoje atvirai kurstoma karinė isterija ir vyksta ginklų pirkimo vajus. Be to, Lietuvoje  atgimsta fašizmas, atvirai kurstoma ksenofobija (ypač rusofobija ir antisemitizmas).  Tai kelia dideles grėsmes visuomenei. Be to, grėsmes kelia ir masiniai žmogaus teisių pažeidimas bei masinis šalies gyventojų išvarymas į Vakarus. Grupė piliečių ėmėsi iniciatyvos atkurti Lietuos taikos gynimo komitetą. Šis komitetas savo laiku aktyviai veikė (vienas iš daug nusipelniusių žmonių, kurie aktyviai dalyvavo komiteto veikloje-tai  1970-1980 m. ir 1985-1991 m. šiam komitetui vadovavęs rašytojas Juozas Baltušis). Continue reading “Atkuriamas Lietuvos Taikos gynimo komitetas” »

MES UŽ TAIKĄ!

LIETUVOJE ATVIRAI KURSTOMA KARINĖ ISTERIJA, ATVIRAI KURSTOMA KSENOFOBIJA IR BRUTALUS ŠOVINIZMAS. LIETUVOJE ATGIMSTA FAŠIZMAS, VYKSTA MASINIAI ŽMOGAUS TEISIŲ PAŽEIDIMAI IR MASINĖ DEPORTACIJA Į VAKARUS

Mes pasisakome už Lietuvą neutralią šalį, kaip taikos zoną. Kviečiame telktis antikarines pažiūras turinčius žmones Continue reading “MES UŽ TAIKĄ!” »

Holokausto tyrimų takais. Rasti A. Ramanausko-Vanago dalyvavimą hitlerinėse žudynėse įrodantys dokumentai

Šiais metais daug aistrų kilo dėl įvairių abejotinos reputacijos  ,,herojų”, kurie elito klanų pristatomi dideliais ,,kovotojais”, ,,didvyriais”, o išties didelė jų dalis tiesiog buvo nacistiniai nusikaltėliai. Tai ,,Laisvame laikraštyje“ ne kartą aprašyti J.Noreika-generolas Vėtra, J.Krikštaponis, A.Baltūsis-Žvejas, J. Misiūnas-Žalias Velnias bei kiti panašūs veikėjai. Yra konkretūs įrodymai-archyviniai duomenys arba nacistinių nusikaltimų tyrėjų surinkti duomenys apie šitų ,,didvyrių“  dalyvavimą žudynėse nuo pat 1941 m. birželio mėnesio kartu su vokiečių okupantais. Continue reading “Holokausto tyrimų takais. Rasti A. Ramanausko-Vanago dalyvavimą hitlerinėse žudynėse įrodantys dokumentai” »

Суд прекратил преследование литовского журналиста А.Суткуса

8 декабря в столице Литвы Вильнюсе закончился судебный процесс   над  журналистом  А. Суткусом. Его  обвиняли  в  том, что он якобы нарушил  506 статью Административного  кодекса Литовской Республики (Невыполнение приказов должностного лица). Сам журналист обвинение отрицал, по его мнению он только выполнял свою работу. Как оказалось, он был прав. Решением суда административное дело прекращено. Continue reading “Суд прекратил преследование литовского журналиста А.Суткуса” »

Socializmas ir kapitalizmas. Faktai be komentarų

Dabarties pasaulyje dažnai svarstoma apie socializmo ir kapitalizmo  skirtumus, kartais užverda aštrios diskusijos. Tačiau  pažvelkime į tuos skirtumus be didelių aistrų, vengdami komentarų, tiesiog žvelgdami į konkrečius  faktus. Šiuo metu pasaulyje yra apie trisdešimt šalių, kuriose egzistuoja socialistinė santvarka arbas jas valdo kairiosios vyriausybės, vykdančios socialinės valstybės modelį. Tai Kinija, Vietnamas, Kuba, kaimyninė Baltarusija, kiek toliau nuo Baltarusijos esančios Čekija, Slovakija, Slovėnija, Lotynų Amerikos valstybės Urugvajus, Čilė, Bolivija, Ekvadoras ir kai kurios kitos šio regiono šalys bei dar visa eilė pasaulio kraštų. Continue reading “Socializmas ir kapitalizmas. Faktai be komentarų” »