RU EN

[foto] Reikalaujame nutraukti Lietuvą kompromituojančius renginius. SLF Pranešimas spaudai

2012-05-17

Gegužės 19-20 dd. Kaune planuojamas vadinamosios 1941 metų „laikinosios vyriausybės“, glaudžiai dirbusios su nacistine Vokietija, vadovo Juozo Ambrazevičiaus – Brazaičio perlaidojimas ir konferencija-minėjimas. SLF reikalauja atšaukti šiuos renginius. 

Lietuvių Aktyvistų Fronto vadovybė, sudariusi minėtą „vyriausybę“, knibždėte knibdžėjo pro-nacistiniais veikėjais. Būtent jų ir nacių pagalba buvo paruošta diversija Lietuvos teritorijoje 1941 metų birželio 23 dieną, kuri minima šiandieninėje Lietuvoje kaip „birželio 23-osios sukilimas“, o po to sekė masinės civilių žudynės. 

Korumpuoto ir parazituojančio režimo Lietuvoje bandymas ieškoti didvyrių ten, kur jais nė iš tolo nekevepia – tai akivaizdi neo-nacistinė provokacija, kurios tikslas yra toliau kompromituoti Lietuvos valstybę pasaulio akyse, pateikti ją kaip praeities fašistinių tradicijų perėmėją. 

Atkreipiame dėmesį į priedus img.261.jpg ir img.262.jpg – tai LAF vadovybės ataskaita 1941 m. rugpjūčio 6 d. po „sukilimo“ savo šeimininkams Vokietijoje. Tūlas LAF atstovas Leonas Prapuolenis, (vertas savo pavardės), deklaruoja visišką „sukilėlių“ ištikimybę Fiurerio ir nacistinės Vokietijos idealams. 

SLF Infocentras