RU EN

„Demokratiška ir humaniška“ kapitalistinė teisėsauga: poryt policijon iškviesti du liudininkai A. Paleckio byloje už neva „melagingus liudijimus“ (SLF Pranešimas spaudai)

2012-08-28

Generalinė prokuratūra perdavė policijai tirti neva „melagingus“ vilniečių Danguolės Raugalienės ir Jaunučio Leko liudijimus Algirdo Paleckio byloje dėl jo nepriklausomos nuomonės apie sausio 13-ąją. 

Rugpjūčio 30 d. 13:00 į Buivydiškių g. 20 iškviesta Danguolė Raugalienė. Iškviestas ir ką tik sunkiausią operaciją išgyvenęs Jaunutis Lekas. Jis, jau garbaus amžiaus, gavęs šaukimą policijon, vėl atugulė ligoninėn su paūmėjusia liga. 

Prisiminkime, ką liudijo šie drąsūs žmonės. 

Danguolė Raugalienė: “Tą naktį buvau prie TV bokšto. Mačiau, kaip šaudė nuo stogų. Šaudė į jaunimą, stovėjusį prie tvoros. Mačiau tai, nes kulkos buvo šviečiančios, trasuojančios – matėsi, kur jos skrieja. Mačiau, kaip nuo šių kulkų žmonės smukdavo ant žemės. Minioje vaikštinėjo žmonės, kurie tuo metu ragino žmones nesitraukti, o eiti į tą ruožą, kur smigdavo šios trasuojančios kulkos, nes, esą, “ten šaudo tuščiais, tikrai nieko nenušaus”. TSRS kariai nešaudė. Jeigu jie būtų šaudę, tai tikriausiai nebūtų likę Karoliniškių. Ir dabar dar likę daug liudininkų, bet jie bijo apie tai liudyti.”

Jaunutis Lekas.: ”Sausio 13-osios naktį aš buvau prie TV bokšto Karoliniškėse. Ant penkiaaukščio namo stogo pamačiau kelis žmones. Tai nebuvo kariškiai, nes matėsi civilių siluetai. Iš tos vietos buvo šūvių žybsniai, pliūpsniai. Šaudė ne iš automatų, nes tai buvo pavieniai šūviai. Ar tai į žmones šaudė, ar tai į kaireivius. O TSRS kariai – mačiau - šaudė ne į žmones, o prieš kojas. Jei būtų šaudoma į žmones ir dar tikromis kulkomis, būtų labai daug kraujo. “ 

Kas gi čia „melagingo“? Žmonės matė – ir paliudijo. Ne jie vienintėliai matė. Šimtai matė... 

Visa tiesa apie sausio 13-ąją tik pradeda aiškėti. Sekite mūsų pranešimus. 

SLF Infocentras