RU EN

Ūkininkų akcija prie Seimo „Išsaugokime kaimą“

2015-11-03

Spalio 28 d. prie LR Seimo Vilniuje įvyko ūkininkų inicijuota akcija „Išsaugokime kaimą“. Ši akcija prasidėjo 11 val. ir truko net  dvi valandas.  Joje dalyvavo apie 150 žmonių, pusė jų - tai pagrindinio akcijos iniciatoriaus Algirdo Mačiulaičio iš Jurbarko rajono sukviesti ūkininkai. Kiti dalyviai – tai įvairių partijų ir visuomeninių judėjimų atstovai, aktyvūs piliečiai. 

Lietuvos kaimas  vis labiau skęsta nuosmukio liūne, jau sužlugdyta linų pramonė, ciniškai trukdoma pieno gamintojams, uždaromos kaimo mokyklos. Apie tai kalbėjo ūkininkas A. Mačiulaitis ir kiti ūkininkai, sandraugos „Kitokia Lietuva“ prezidentas K. Pūkas, visuomenininkas iš Kauno E. Dzežulskis – Duonys, judėjimo „Vytis“ atstovas E. Satkevičius, Socialistinio Liaudies Fronto pirmininko pavaduotojas G. Grabauskas bei kiti aktyvūs piliečiai.

SLF pirmininko pavaduotojas savo kalboje pabrėžė, kad kaimo žmonėms pravartu prisiminti istorinius įvykius - 1935 m. Suvalkijos valstiečių streiką, veikti ryžtingai. SLF palaiko kaimo žmonių reikalavimus – suteikti normalias sąlygas  jų veiklai, neuždaryti švietimo įstaigų ir pan.

„Mums reikia taikos, tiesos, teisingumo, o ne tankų ir karo kurstymo“ - teigė G. Grabauskas.

SLF infocentras

Ukininku mitingas_640x480