Atkuriamas Lietuvos Taikos gynimo komitetas

Dabarties Lietuvoje atvirai kurstoma karinė isterija ir vyksta ginklų pirkimo vajus. Be to, Lietuvoje  atgimsta fašizmas, atvirai kurstoma ksenofobija (ypač rusofobija ir antisemitizmas).  Tai kelia dideles grėsmes visuomenei. Be to, grėsmes kelia ir masiniai žmogaus teisių pažeidimas bei masinis šalies gyventojų išvarymas į Vakarus. Grupė piliečių ėmėsi iniciatyvos atkurti Lietuos taikos gynimo komitetą. Šis komitetas savo laiku aktyviai veikė (vienas iš daug nusipelniusių žmonių, kurie aktyviai dalyvavo komiteto veikloje-tai  1970-1980 m. ir 1985-1991 m. šiam komitetui vadovavęs rašytojas Juozas Baltušis). Continue reading “Atkuriamas Lietuvos Taikos gynimo komitetas” »

MES UŽ TAIKĄ!

LIETUVOJE ATVIRAI KURSTOMA KARINĖ ISTERIJA, ATVIRAI KURSTOMA KSENOFOBIJA IR BRUTALUS ŠOVINIZMAS. LIETUVOJE ATGIMSTA FAŠIZMAS, VYKSTA MASINIAI ŽMOGAUS TEISIŲ PAŽEIDIMAI IR MASINĖ DEPORTACIJA Į VAKARUS

Mes pasisakome už Lietuvą neutralią šalį, kaip taikos zoną. Kviečiame telktis antikarines pažiūras turinčius žmones Continue reading “MES UŽ TAIKĄ!” »

Holokausto tyrimų takais. Rasti A. Ramanausko-Vanago dalyvavimą hitlerinėse žudynėse įrodantys dokumentai

Šiais metais daug aistrų kilo dėl įvairių abejotinos reputacijos  ,,herojų”, kurie elito klanų pristatomi dideliais ,,kovotojais”, ,,didvyriais”, o išties didelė jų dalis tiesiog buvo nacistiniai nusikaltėliai. Tai ,,Laisvame laikraštyje“ ne kartą aprašyti J.Noreika-generolas Vėtra, J.Krikštaponis, A.Baltūsis-Žvejas, J. Misiūnas-Žalias Velnias bei kiti panašūs veikėjai. Yra konkretūs įrodymai-archyviniai duomenys arba nacistinių nusikaltimų tyrėjų surinkti duomenys apie šitų ,,didvyrių“  dalyvavimą žudynėse nuo pat 1941 m. birželio mėnesio kartu su vokiečių okupantais. Continue reading “Holokausto tyrimų takais. Rasti A. Ramanausko-Vanago dalyvavimą hitlerinėse žudynėse įrodantys dokumentai” »

Суд прекратил преследование литовского журналиста А.Суткуса

8 декабря в столице Литвы Вильнюсе закончился судебный процесс   над  журналистом  А. Суткусом. Его  обвиняли  в  том, что он якобы нарушил  506 статью Административного  кодекса Литовской Республики (Невыполнение приказов должностного лица). Сам журналист обвинение отрицал, по его мнению он только выполнял свою работу. Как оказалось, он был прав. Решением суда административное дело прекращено. Continue reading “Суд прекратил преследование литовского журналиста А.Суткуса” »

Socializmas ir kapitalizmas. Faktai be komentarų

Dabarties pasaulyje dažnai svarstoma apie socializmo ir kapitalizmo  skirtumus, kartais užverda aštrios diskusijos. Tačiau  pažvelkime į tuos skirtumus be didelių aistrų, vengdami komentarų, tiesiog žvelgdami į konkrečius  faktus. Šiuo metu pasaulyje yra apie trisdešimt šalių, kuriose egzistuoja socialistinė santvarka arbas jas valdo kairiosios vyriausybės, vykdančios socialinės valstybės modelį. Tai Kinija, Vietnamas, Kuba, kaimyninė Baltarusija, kiek toliau nuo Baltarusijos esančios Čekija, Slovakija, Slovėnija, Lotynų Amerikos valstybės Urugvajus, Čilė, Bolivija, Ekvadoras ir kai kurios kitos šio regiono šalys bei dar visa eilė pasaulio kraštų. Continue reading “Socializmas ir kapitalizmas. Faktai be komentarų” »

В Литве преследуется граждане, которые присматривает за кладбищами борцов против фашизма

21 сентября  мы узнали  о том, как цинично в Литве преследует граждан, которые сохраняют память о советских воинах и присматривают за их кладбищами. Тогда пенсионеру, активисту Социалистического Народного фронта (СНФ) Алгирдасу Янишюсу и двум его товарищем было официально сообщено, что они якобы ,,самовольно  присматривает  за памятником и кладбищами” в небольшом городке Куркляй. Поетому им будет составлены административные протоколы. Continue reading “В Литве преследуется граждане, которые присматривает за кладбищами борцов против фашизма” »

Buvusio SLF pirmininko pasisakymas suvažiavimo metu

Iš visos Lietuvos susirinkę suvažiavimo delegatai šiltai šnekučiuodami pradėjo užplanuotą renginį. Tiesa, ne visais momentais buvo šilta aplinka, nes prieš pat suvažiavimo pradžią vienas SLF narys agresyviai ir negražiai kalbėjo SLF vadovybės atžvilgiu, ir vienu metu vos nepaleido kumščių į darbą. Kilus tokiam incidentui buvo iškviesta apsauga po ko emocingas žmogus buvo iš konferencijų salės pašalintas. Prasidėjus renginiui gerbiamas Karlis Bilans (jau gana seniai jis nebėra SLF narys) iš  tos pačios komandos, kurioje yra ir emocingas žmogus, perskaitė draugo Michailo Bugakovo kreipimąsi į suvažiavimą, išklausė kai kurias replikas iš salės, išklausė SLF pirmininko pasisakymą ir pasišalino. Continue reading “Buvusio SLF pirmininko pasisakymas suvažiavimo metu” »

Lampėdžių žlugdymo metas

Per pastaruosius  kelerius metus metus Lietuvos žiniasklaidoje pateikiama įvairi informacija apie Kauną. Dar 2012-2014 metais Kaunas pasižymėjo kaip nudevėtų kelių ir  kultūrinio nuosmukio miestas. Dabar padėtis jau keičiasi-keliai tvarkomi, o kultūros sferoje padėtis irgi gerėja. Tikrai smagu matyti pažangias permainas. Deja, padėtis Kauno pakrasčiuose gan liūdna. Štai viena iš tokių Kauno pakraščių vietovių-Lampėdžiai. Prie garsaus Lampėdžių karjero ir visai netoli Vilijampolės esantis rajonas. Čia seniau stabiliai veikė pašto skyrius, vietos biblioteka, stabiliai sureguliuotas transporto susisiekimas į Lampėdžius. Continue reading “Lampėdžių žlugdymo metas” »

Kaip buvo žudomi žydai ir kiti taikūs Lietuvos žmonės?

Praėjo jau 76  metai nuo  masinių žudynių pradžios. 1941 m birželį prasidėjo karas, į Lietuvą įsiveržė vokiečiai. Tuo metu Pakruojo krašte kūrėsi baltaraiščių gaujos. Aktyvūs buvo mums kiek žinomi buvęs karininkas Jonas  Tinteris, Petras Beleckas, Jonas Treškevičius. Šalia jų veikė ir kiti, kai kurie iš jų buvę smetoninės policijos darbuotojai, buvo ir priviliotų paprastų kaimo žmogelių. Buvo suimami komunistai, komjaunuoliai, valsčių raštinėse dirbę žmones, kaimų seniūnai.  Žmonės buvo varomi į Linkuvoje esantį baltaraiščių štabą, ten mušami, kankinami, o naktimis juos išvarydavo ir sušaudydavo. Continue reading “Kaip buvo žudomi žydai ir kiti taikūs Lietuvos žmonės?” »

В ЛИТВЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ РЕПРЕСИИ ПРОТИВ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОПОЗИЦИИ

С 21 августа по 25 сентября в столице Литве Вильнюсе проходила гражданская акции-голодовка у президентского дворца. Участникам этой  акции активно мешали провокаторы, а 25 сентября  голодовка была прекращена после силового разгона акции. Спецназ задержал участников акции, а все палатки  были быстро убраны из площади. Continue reading “В ЛИТВЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ РЕПРЕСИИ ПРОТИВ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОПОЗИЦИИ” »